Actie eigen risico

In 2018 zijn we een actie gestart om het eigen risico te betalen voor mensen die verslavingsbehandeling nodig hebben, maar om financiële redenen afhaken. Met dit initiatief willen we verslavingszorg bieden zonder uitsluiting, omdat we ervan overtuigd zijn dat zorg toegankelijk moet zijn voor iedereen. De actie Herstel is geen risico gaat per 1 januari 2018 in en is nog steeds actueel.

Loopplank

De actie houdt in dat we het eigen risico betalen van cliënten die moeten rondkomen van het sociaal minimum.  Tien procent van de Nederlanders mijdt zorg om financiële redenen, blijkt uit onderzoek van TNO NIPO.  Door het eigen risico te betalen, willen we meer mensen de kans geven om de stap naar herstel te zetten. Erik de Vos (bestuurder Terwille) legt uit: “Eigen regie is voor ons een belangrijke waarde. Mensen moeten weer zelf aan het roer van hun leven komen te staan. Maar dan moeten ze wel een eerlijke kans krijgen om te starten met een behandeling. Wij leggen met deze actie een ‘loopplank’ neer waarmee zij op hun schip stappen en af kunnen koersen op herstel.”

Mogelijkheden

Terwille heeft verschillende herstelprogramma’s voor mensen die te maken hebben met verslaving of prostitutie. Een groot deel van de behandelzorg wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars, met het bijbehorende eigen risico van 385 euro. Waar dit leidt tot uitsluiting, komen we in beweging. De actie is een creatieve manier om behandeling voor iedereen bereikbaar te maken. “Als mensen bij ons aankloppen denken we graag meteen in mogelijkheden,” vertelt De Vos. “We kijken samen met mensen naar wat ze écht nodig hebben.”

Deelname

De actie start per 1 januari 2018 en is geldig voor alle zorgtrajecten die onder de zorgverzekeringswet vallen en bij Terwille plaatsvinden. Mensen van 18 jaar en ouder, die moeten rondkomen van het sociaal minimum komen hiervoor in aanmerking. Op basis van volledige deelname krijgen ze het bedrag na het afronden van hun behandeling vergoed door Terwille. Het gaat om een bedrag van maximaal 385 euro op jaarbasis, dit is het wettelijke bedrag voor het verplicht eigen risico. Mensen die gebruik willen maken van deze regeling, kunnen dit bij hun aanmelding aangeven. Lees meer 
Neem voor meer informatie contact met ons op

 

Wil je deze actie steunen?

Vind je ook dat zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn en wil je deze actie steunen? Giften zijn welkom via het rekeningnummer NL30 RABO 0316 0055 33 onder vermelding van: Actie Gift Eigen Bijdrage.

Kerken die onze actie willen ondersteunen met een collecte kunnen een collectepakket opvragen via het mailadres: pr@terwille.nl

Terwille is in bezit van een ANBI-verklaring. Dit betekent dat giften aan Stichting Terwille aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. (KvK-nummer: 02064565; RSIN: 807624998)