Congres Psychiatrie en zingeving op 28 oktober

DORDRECHT, 13 september 2016 – Op vrijdag 28 oktober 2016 organiseren De Hoop ggz en het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) in Dordrecht een congres voor zorgprofessionals in de ggz, met de titel ‘Psychiatrie en zingeving’.

 

Dr. Hanneke Schaap, rector van het Kicg, vertelt: “Door de jaren heen is er gezocht naar een goede manier om religie, levensbeschouwing en geloof te integreren in psychiatrie en verslavingszorg. Voor elke ggz-professional, zowel in de algemene als in de christelijke ggz, is het van belang om lessen te trekken vanuit het verleden, stil te staan bij de uitdagingen van het heden, en idealen te formuleren voor de toekomst.“ Met het oog hierop organiseren De Hoop ggz en het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) dit congres, in samenwerking met diverse partners.

Sprekers tijdens dit congres zijn drs. P.J. Verhagen (psychiater en groepspsychotherapeut GGz Centraal, eindredacteur van het handboek Psychiatrie, religie en spiritualiteit), prof. dr. A.W. Braam (opleider Altrecht, psychiater en bijzonder hoogleraar Universiteit voor Humanistiek), dr. R. van Leeuwen (lector zorg en zingeving), drs. P. Dingemanse (klinisch psycholoog, systeemtherapeut), dr. W.R. Scholte (klinisch psycholoog, hoofd opleiding psychotherapie De Hoop ggz, hoofdopleider psychotherapie RU Nijmegen) en dhr. J.B. Kruit (psychiater in opleiding).

Het congres is bedoeld voor zorgprofessionals in de ggz, zoals psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, artsen, verpleegkundigen en geestelijk verzorgers. Bij diverse bureaus is accreditatie aangevraagd. Kosten voor deelname bedragen 75 euro (50 euro voor studenten). Ga voor meer informatie en aanmelding naar www.dehoop.org/verwijzers of www.kicg.nl/activiteiten.

De Hoop ggz

De Hoop is een evangelische ggz-instelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling behoren tot de mogelijkheden. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. De Hoop heeft locaties in Amersfoort, Apeldoorn, Beekbergen, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen. Zie ook www.dehoop.org.

Kicg

Het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) verricht wetenschappelijk onderzoek op het snijvlak van ggz en religie en ontwikkelt innovaties binnen de christelijke geestelijke gezondheidszorg. Het Kennisinstituut is een gemeenschappelijk initiatief van De Hoop ggz en Eleos. Zie ook www.kicg.nl.