Jaarverslag 2016

Ieder mens wil serieus genomen worden, wie je ook bent en in welke situatie je ook zit. Een van de kernwaarden van Terwille is dat we werken vanuit gelijkwaardigheid, omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder leven even waardevol is in Gods ogen. Dat drijft ons om niet voor mensen te beslissen, maar om samen met mensen onderweg te gaan.

Het jaar 2016 stond bij Terwille daarom in het teken van de kracht van ervaring. Door inzet van ervaringsdeskundigen aan de voorkant van de zorg ontstaat er hulpverlening die aansluit bij wat mensen nodig hebben om tot verandering te komen. Dankzij cliënten die ons vertelden waar zij behoefte aan hadden, konden we in 2016 innovatieve zorgroutes starten.

In dit jaarverslag geven we u graag een kijkje in onze bijzondere projecten, highlights en behaalde cijfers van 2016. Ook vertellen cliënten, medewerkers en vrijwilligers over hun (werk)ervaring met Terwille. Samen helpen we mensen naar een vrij leven; ieder met zijn eigen cv, vanuit een eigen expertise, invalshoek en talent.

Door een bundeling van onze ervaringen kunnen we laagdrempelige zorg blijven bieden. De vorm van dit jaarverslag geeft een mooi beeld van waar we als organisatie voor staan en hoe we samen de ander ter wille zijn. Graag nodigen we u uit om door dit grote CV heen te bladeren, jaarverslag van Terwille: de kracht van ervaring.  (klik om te openen)