Mien Stee: meer dan een huis

In Midden-Groningen zijn we het bijzondere woonproject Mien Stee gestart. Mien Stee is een variant op het goedlopende project Mien Aigen Hoes en werkt vanuit hetzelfde principe: voormalig dak- en thuislozen krijgen volgens het Housing First-principe een woning toegewezen zonder voorwaarden vooraf, zodat ze een nieuwe start kunnen maken.

Het doel van project Mien Stee is om weer zelfstandig te wonen, waarbij bijzondere aandacht is voor werk en samen leven. Zo krijgt een kwetsbare groep mensen de mogelijkheid om weer deel te nemen aan de maatschappij.

Project Mien Stee bestaat uit in totaal twaalf woningen, waarvan de tuinen aan elkaar grenzen rondom een groene binnenplaats. De woningen zijn geschikt voor een eenpersoons huishouden. De bewoners van Mien Stee hebben dus elk een eigen woning, maar ook de mogelijkheid om samen op te trekken en elkaar te helpen, zodat de overgang van de straat naar een huis minder groot is.
Er zijn drie basisafspraken:
1. De huur betalen
2. De deur open doen voor begeleiders
3. Geen overlast veroorzaken.

Een van de woningen is voor een conciërge die samen met de bewoners zorg draagt voor een gezond samenleefklimaat onderling en ook aanspreekpunt is voor de mensen in de buurt. Hij staat in nauw contact met de hulpverleners van Terwille en een ervaringsdeskundige die als adviseur bij het project betrokken is.

Het project is een mooie samenwerking met woonstichting Groninger Huis, de verhuurder van de woningen. Ook de Gemeente Midden-Groningen, het sociaal team en de wijkvereniging zijn betrokken. Een aantal naaste buren maakt deel uit van een klankbordgroep die maandelijks overlegt met Terwille, Groninger Huis, de buurtorganisatie en de gemeente. Ook de politie maakt deel uit van deze groep.

Lees meer over Project Mien Stee