bestuur

Organisatie

Terwille is een zelfstandige stichting. De organisatie van Terwille bestaat uit een Raad van Bestuur een Raad van Toezicht, een MT en verschillende teams van zorgafdelingen, een behandelstaf, een staf bedrijfsvoering en een secretariaat. De teams werken vanuit het concept van zelforganisatie en hebben elk een coördinator.  Naast de 120 professionals, werken er bij Terwille ook zo’n  70 vrijwilligers. Daarnaast kent Terwille de officiële medezeggenschapsorganen ondernemingsraad en cliëntenraad. Zij vergaderen met regelmaat met de Raad van Bestuur, geven advies en zijn betrokken bij het beleid.

De betaalde krachten en vrijwilligers werken verspreid over verschillende locaties. Het managementteam is verantwoordelijk voor de primaire zorg en de ondersteunende afdelingen, zie ook het organogram.

Raad van Bestuur
Dhr. E. de Vos

Raad van Toezicht
Dhr. Henk van Dijk (voorzitter)
Mevr. Diana Hofsteenge
Dhr. Gerben Huisman
Dhr. Hans Voorberg
Dhr. André de Vries

Reglementen

Hieronder zijn verschillende reglementen in te zien die van toepassing zijn op de Raad van Toezicht en het bestuur van Terwille.

Reglement Kostenvergoedingen

Reglement Commissie Algemeen bestuurlijke zaken en renumeratie

Reglement Commisie Financiën

Reglement Commisie Kwaliteit en Veiligheid

Reglement Raad van Toezicht

Toezichtvisie Raad van Toezicht

 

Organogram

Organogram Terwille

Organogram Terwille