bestuur

Organisatie

Terwille is een zelfstandig onderdeel van Concern De Hoop. De organisatie van Terwille bestaat uit een directeur-bestuurder, een MT en verschillende teams van zorgafdelingen, een behandelstaf, een staf bedrijfsvoering en een secretariaat. De teams werken vanuit zelforganisatie en hebben elk een coördinator.  Naast de 90 professionals, werken er bij Terwille ook zo’n  70 vrijwilligers. Daarnaast is er een cliëntenraad die met regelmaat vergadert, advies geeft en betrokken is bij beleid.

De betaalde krachten en vrijwilligers werken verspreid over verschillende locaties. Terwille stelt zelfstandig beleid vast; de Raad van Toezicht van Concern De Hoop richt zich als verantwoordelijk toezichthouder op de belangen van Terwille en draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie. Het managementteam is verantwoordelijk voor de primaire zorg en de ondersteunende afdelingen, zie ook het organogram.

Directeur-bestuurder Terwille
Dhr. E. de Vos

Raad van Toezicht Concern De Hoop
Dhr. C. Kleingeld (voorzitter)
Dhr. drs. B.W. Gort
Dhr. J. den Heijer
Mevr. L. Malschaert-Slofstra
Dhr. drs. P. Verhoeve
Dhr. ir. G.J. Bosland
Dhr. H. de Ruiter

Organogram

 

DELEN

Tweet about this on TwitterShare on Facebook