bestuur

Organisatie

Terwille is een zelfstandig onderdeel van Concern De Hoop. De organisatie van Terwille bestaat uit een directeur-bestuurder, een MT en verschillende teams van zorgafdelingen, een behandelstaf, een staf bedrijfsvoering en een secretariaat. De teams werken vanuit zelforganisatie en hebben elk een coördinator.  Naast de 90 professionals, werken er bij Terwille ook zo’n  70 vrijwilligers. Daarnaast is er een cliëntenraad die met regelmaat vergadert, advies geeft en betrokken is bij beleid.

De betaalde krachten en vrijwilligers werken verspreid over verschillende locaties. Terwille stelt zelfstandig beleid vast; de Raad van Toezicht van Concern De Hoop richt zich als verantwoordelijk toezichthouder op de belangen van Terwille en draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie. Het managementteam is verantwoordelijk voor de primaire zorg en de ondersteunende afdelingen, zie ook het organogram.

Directeur-bestuurder Terwille
Dhr. E. de Vos

Raad van Toezicht Concern De Hoop
Dhr. C. Kleingeld (voorzitter)
Dhr. drs. B.W. Gort
Dhr. J. den Heijer
Mevr. L. Malschaert-Slofstra
Dhr. H. de Ruiter

Reglementen

Hieronder zijn verschillende reglementen in te zien die van toepassing zijn op de Raad van Toezicht en het bestuur van Terwille en De Hoop.

Reglement Kostenvergoedingen

Reglement Commissie Algemeen bestuurlijke zaken en renumeratie

Reglement Commisie Financiën

Reglement Commisie Kwaliteit en Veiligheid

Reglement Raad van Toezicht

Toezichtvisie Raad van Toezicht

 

Organogram

Organogram Terwille

Organogram Terwille