Samenwerking Het Passion

Met Het Passion in Hummelo zijn we een mooie samenwerking gestart. In deze time-outvoorziening biedt Terwille sinds deze maand behandelzorg en doorzorg naar andere trajecten zoals wonen in combinatie met begeleiding.

Tijdelijke woonruimte

Het Passion is een time-outvoorziening in Hummelo, een kleine plaats in de Achterhoek. De woonboerderij ligt midden tussen de weilanden en is een prachtige plek om tot rust te komen.
De opvangplek biedt tijdelijke woonruimte aan tien mensen. Het is opgezet voor dak- en thuislozen die behoefte hebben aan rust en tijdelijk onderdak. Ook mensen met verslavingsproblemen en/of een detentie-achtergrond kunnen bij Het Passion terecht voor een time-out.

Nieuwe energie

Op de kleinschalige rustplek kunnen mensen nieuwe energie opdoen en nadenken over een nieuw perspectief. Hierbij krijgen ze professionele begeleiding en/of behandeling van Terwille en Het Passion. Terwille helpt ook bij de vervolgstappen, zoals bijvoorbeeld behandeling of wonen in combinatie met begeleiding.

Persoonlijke aandacht

De woonboerderij is een unieke plek waar formele en informele zorg worden gecombineerd. Kenmerkend is de grote mate van persoonlijke aandacht voor de gasten. Op de boerderij lopen dagelijks meerdere vrijwilligers rond die met de gasten optrekken en een luisterend oor bieden. Ook verzorgen ze maaltijden, gaan ze mee boodschappen doen of naar de huisarts en initiëren ze activiteiten zoals sporten, het onderhouden van de moestuin, houtbewerking of terreinonderhoud.

Gezond contact

Door de inzet van vrijwilligers krijgen de gasten veel gelegenheid tot het maken van gezond contact. Vanuit hun eigen situatie waarin ze soms alleen maar te maken hebben met hulpverleners, politie en andere daklozen, spreken ze nu met de vrijwilligers die op een heel andere manier deel uitmaken van de maatschappij.

Bekijk hier de folder over Het Passion.

 

******

Informatie voor verwijzers

Het verblijf en begeleiding kunnen worden gefinancierd vanuit forensische gelden, WMO of de zorgverzekeringswet, afhankelijk van het traject waar iemand in zit. Wilt u meer informatie over de time-outvoorziening of meer weten over opvangcriteria? Neem dan contact op met Het Passion via het telefoonnummer 0314-382462, of via info@hetpassion.nl