Terugblik Forensisch Forum Groningen

Op 1 november vond voor de 2e maal het  FFG (Forensisch Forum Groningen) plaats onder het thema: ‘De moraal van de keten’. Een dag  waarin  professionals die werkzaam zijn in het forensisch veld elkaar kunnen ontmoeten, zoeken naar de onderlinge verbinding. Je treft hier reclasseringsmedewerkers, vanuit justitie, penitentiaire, advocaten, gemeente, o.a. partijen die in dit kader een vorm van ondersteuning bieden.

Het initiatief komt vanuit VNN. Ketenpartners kunnen middels crowdfunding zich als medeorganisator inkopen. Terwille was ook dit jaar medeorganisator van dit forum. We hebben Jan de Cock mogen uitnodigen als gastspreker. Jan de Cock is schrijver van o.a. het boek: ‘Hotel Prison’. Zijn verhaal heeft mede geïnspireerd tot de visie en werkwijze ‘ROER’, waarmee gewerkt wordt op de Spetse Hoeve. Met ‘ROER’ waren we één van de 3 workshopgevers.

Jan de Cock nam ons vervolgens mee in zijn ervaringen binnen diverse gevangenissen over de hele wereld waar hij zich vrijwillig liet opsluiten. Hij vertelde ons over erbarmelijke omstandigheden waarin gevangenen soms moeten verblijven. Maar door de verhalen heen kwamen op een ontroerende manier waarden als vergeving, gastvrijheid, liefde, bezinning, vertrouwen naar voren. Waarden die zo van belang blijken voor herstel en terugdringen van recidieven. Zijn verhaal werd opgevolgd door een lezing van Gabriel Antonio (bestuurder VNN). Hij ging op persoonlijke en kwetsbare wijze in interactie over wie is wanneer slachtoffer en dader?

Na een heerlijke lunch was de middag gevuld met een 3 tal workshops waar deelnemers uit konden kiezen. Naast: Het ROER om?! Konden deelnemers kiezen uit: Het moreel beraad in de forensische zorg. Het Moreel beraad is een werkwijze om ethische kwesties bespreekbaar te maken. In de andere workshop: ‘De moraal van de één’, werden knelpunten besproken die men in de samenwerking tegenkomt.

De workshop over het ‘ROER’ gegeven door Swanny van der Scheer, Sherwin Mercera en Jan van Veen was erg goed bezocht. Op een transparante manier werden mensen meegenomen in visie, praktijk, successen en ook knelpunten en morele dilemma’s waar ze tegen aanlopen in het opzetten aan dit onderscheidende initiatief.

In de afsluiting werd een rondetafelgesprek gehouden waarbij ethische dilemma’s vanuit verschillende betrokken professionals in de keten rond rechtspraak werd belicht.

We zijn Jan de Cock, Swanny , Sherwin en Jan dankbaar voor hun in breng op deze prachtige dag. Deelnemers van deze dag hebben teruggegeven dat het 2e FFG een groot succes was!