Uitstappen in Twente

Het uitstapprogramma Perspectief+ van Terwille wordt ook in Twente aangeboden. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voor een periode van 1 jaar een subsidie toegekend, waardoor we deze hulp ook in Twente kan aanbieden. Met Perspectief+ helpen we mensen die uit de prostitutie willen stappen, of slachtoffer zijn van een loverboy en/of mensenhandel. Samen met de gemeente Enschede brachten we onderstaand persbericht uit:

 

PERSBERICHT

Enschede, 12 december 2018

Gemeente Enschede en Terwille brengen uitstapprogramma prostitutie naar Twente

“Zorg en begeleiding op maat”
Het programma van Terwille richt zich op het versterken van zelfregie, weerbaarheid, sociale vaardigheden en de behandeling van trauma’s. Onderdelen hiervan zijn ambulante begeleiding en behandeling, veilige verblijfsplekken, begeleid wonen, toeleiding naar ander werk en indien nodig ook hulp bij het herstellen van een verslaving. Wethouder Jurgen van Houdt van de gemeente Enschede: “Wij zijn heel blij met deze subsidie waarmee we dankzij Terwille zorg en begeleiding op maat kunnen bieden aan deze kwetsbare groep mensen. Als we hiermee een paar slachtoffers van vrouwenhandel kunnen laten uitstappen zijn wij al heel tevreden. Elke inwoner uit het circuit is er één.”

Veel ervaring
Terwille heeft met name in het Noorden van het land al veel ervaring opgedaan met het begeleiden van mensen in dit proces. De subsidie voor de Gemeente Enschede maakt mogelijk om dit traject ook in Twente actief bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. Het project wordt uitgevoerd onder regie van Terwille maar ook andere organisaties die met de doelgroep te maken hebben worden nadrukkelijk betrokken. “Uit de prostitutie stappen en breken met het destructieve netwerk is zeer complex. Het vraagt expertise en de vaardigheid om te kunnen invoegen. Je hebt vaak een lange adem nodig om het vertrouwen van deze vrouwen en mannen te winnen. We zijn blij dat we samen met gemeente en partners onze hulp nu ook in Twente mogen inzetten”, zegt Erik de Vos, bestuurder van Terwille.

 

Het regionale dagblad Tubantia plaatste een mooi artikel over deze samenwerking.