Wandelen in de natuur

Bij de dagbestedingsplekken Het Twaalfde Huis en Groenwerk in Groningen worden wandelingen georganiseerd voor mensen met een verslaving. Een mooie samenwerking van WerkPro, samen met de GGD, VNN en Terwille. Het is een simpele spontane actie met een groot gevolg! Want: “Wandelen maakt de drempel naar hulp lager,” vertelt Natascha Leber, outreachend hulpverlener bij Terwille.

Iets compleet anders
In de stad Groningen zijn verschillende dagbestedingsplekken voor mensen met een verslavingsachtergrond. Het Twaalfde Huis en Groenwerk zijn hier voorbeelden van: deze dagbestedingsplekken van WerkPro zitten samen onder één dak en zijn gericht op mensen met een drugs- of alcoholverslaving. De werkzaamheden bij Het Twaalfde Huis en Groenwerk zijn divers: licht productiewerk en schoonmaakwerk, maar er is ook een fietsenwerkplaats en een afdeling voor houtbewerking. En de deelnemers krijgen er elke dag een warme maaltijd. Structuur, duidelijkheid, aandacht en respect zijn het doel.

Op de dagbesteding slaan de medewerkers van WerkPro, de GGD, VNN en Terwille de handen ineen om complete hulp aan de deelnemers te kunnen bieden. “Tijdens een gezamenlijk overleg kwamen we tot de conclusie dat het goed zou zijn als de deelnemers eens iets heel anders zouden doen dan fabriekswerk en inpakwerkzaamheden. Toen is het plan ontstaan om wandelingen te organiseren.” vertelt Natascha. Zij en haar collega’s bezoeken verschillende locaties waar verslavingshulp nodig is, om in contact te komen met mensen die zelf de stap naar hulp niet zo snel zetten, zoals bijvoorbeeld dak- en thuislozen. Ook gaan ze samen op zoek naar gepaste huisvesting voor deze cliënten.

Echt weer mens
Woensdagmorgen is het tijd om te wandelen. De hulpverleners van het Twaalfde Huis en Groenwerk maken een rondje langs de deelnemers met de vraag of ze zin hebben om te mee gaan. Wie wil, gaat mee in de bus van WerkPro. Zo komen ze op de mooiste plekken in de omgeving. Voor de afwisseling is er elke week een andere route. Af en toe pauzeren de deelnemers tijdens de wandeling voor wat eten of drinken. Heel normaal voor de meeste mensen, maar voor de deelnemers heel bijzonder. Ze voelen zich weer onderdeel van de samenleving. Een deelnemer vertelt: “Daar word je weer een beetje mens van.”

“Tijdens de wandelingen zie je een heel andere kant van de mensen”

Groot succes
De wandelingen zijn een groot succes. Zolang er geen verplichtingen aan verbonden zijn, loopt het storm. Op sommige dagen is de bus zelfs te klein. Het is niet alleen een goede manier voor de deelnemers om even te ontspannen, de buitenlucht zorgt ook voor goede gesprekken. “Als je aan het wandelen bent in zo’n open omgeving, merk je dat je hele andere gesprekken hebt dan als je daar aanwezig bent als hulpverlener tijdens een spreekuur,” vertelt Natascha. “De drempel naar hulpverlening wordt op deze manier kleiner: doordat we als groep weggaan, is het minder spannend om met een hulpverlener in contact te zijn. Bovendien wandelen we als hulpverlener gewoon met ze mee: de ontspannen sfeer kan er voor zorgen dat de deelnemers zich vrijer voelen om bepaalde dingen aan iemand toe te vertrouwen. Het is dus niet alleen leuk en gezellig, het draagt ook echt bij aan het proces van herstel.” Verschillende deelnemers geven zelf ook aan dat ze het heerlijk vinden om even uit de gebruikerswereld te zijn.

Nieuwe ideeën
Met de koude dagen in aantocht zoeken de begeleiders ook naar andere activiteiten voor de woensdagmorgen. “In het najaar gaan we pompoensoep maken met de pompoenen uit de moestuin van WerkPro. De samenwerking met deze en andere organisaties zorgt voor nieuwe ideeën en mogelijkheden en dat is ontzettend leuk,” vertelt Natascha. Bovendien laat het zien dat goede ideeën niet groot en ingewikkeld hoeven te zijn. Vaak zit het in de simpele spontane acties.