Weerbaarheidstraining voor jongeren

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we bij Terwille sterk in op preventie en vroege interventie bij jongeren. Dit pakken op in samenwerking met verschillende scholen en kerken, waarbij we zoveel mogelijk op maat proberen te werken.

In de Bethelgemeente in Drachten is Terwille onlangs gestart met het weerbaarheidsprogramma BE1 (Engels: Be One). Samen met de kerk hebben we verschillende thema’s uit ons programma reLEGS op maat gemaakt voor de jongeren in deze gemeente. Door filmpjes, opdrachten, quizjes en onderwijs worden de jongeren uitgedaagd om na te denken over hun imago, vriendschappen, seksualiteit, gamen/middelengebruik en risicogedrag. Onderwerpen waar ze dagelijks mee te maken hebben. Hoe leren ze gezonde keuzes te maken? Hoe kunnen ouders en jeugdleiders hen daarin ondersteunen?

foto_2_kerkenfolderOp deze en andere vragen gaat Terwille in door middel van een interactief programma in 5 avonden, met als afsluiting een spetterend jeugdweekend. Na elke avond krijgen de jongeren ‘vraag-maar-raak’kaartjes mee naar huis, waarmee ze thuis met hun ouders verder in gesprek kunnen gaan over het onderwerp. Met vragen als: Hoe keek jij naar jezelf toen je een tiener was? En: Welke regel in huis vind jij de belangrijkste en waarom?

Ter voorbereiding op het project zijn alle ouders en opvoeders uitgenodigd voor een speciale ouderavond, over de ontwikkeling van het puberbrein, de invloed daarvan op het gedrag van tieners, de rol van de ouders als wegwijzer en informatie over het belang van het maken van gezonde keuzes.

Samenwerken met kerken vinden we belangrijk en waardevol. Daarom gaan we graag met u in gesprek. Kijk hier voor de mogelijkheden.