Actie Herstel is geen risico

Moet jij rondkomen van het sociaal minimum? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor onze actie Herstel is geen risico. De actie houdt in dat Terwille onder voorwaarden jouw eigen risico betaalt. Zo willen we iedereen de kans geven om de stap naar herstel te zetten. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze actie? Lees dan de volgende voorwaarden.

De voorwaarden:

  • Je totale inkomen is lager dan het normbedrag voor het sociaal minimum;
  • Je bent bij de start van het traject 18 jaar of ouder;
  • Je zorgtraject valt onder de zorgverzekeringswet;
  • Je neemt volledig deel aan het behandeltraject en rond het traject af.

 

Hoe werkt het?

Wanneer je al deze voorwaarden met ja kunt beantwoorden, kun je bij je aanmelding of bij je behandelaar aangeven dat je gebruik wilt maken van deze actie. Je vult dan een aanvraagformulier in en levert dit samen met een inkomenstoets (bijv. een bewijs van de belastingdienst, een uitkeringsoverzicht en een jaaropgave) in bij je behandelaar. Terwille vergoedt jouw minimale bedrag aan eigen risico, na afronding van de behandeling.

Per 1 jan 2022 geldt het Zorg Prestatie model.

 

Terwille vergoedt het door jou betaalde eigen risico, met een maximum van € 385,- na afronding van het behandeltraject.