Voor justitie

Terwille biedt een compleet zorgarrangement voor mensen die te maken hebben met verslaving en/of psychiatrische problematiek en die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Binnen en buiten de penitentiaire inrichtingen (PI) bieden wij diverse programma’s en begeleiding. Ook hebben we voorzieningen voor beschermd wonen, zoals de Spetse Hoeve en groepswonen. De zorg van Terwille kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak en vasthoudendheid.

Zorgaanbod: in-, uit- en doorstroom

Terwille heeft goede samenwerkingen met een aantal PI’s (o.a. Leeuwarden, Heerhugowaard, Zwaag en Veenhuizen) in Nederland. We geloven dat detentie een kans is voor leefstijlverandering. Gedetineerden die te maken hebben met een verslaving kunnen in de gevangenis alvast starten met een intakeprocedure van Terwille. Gedurende detentie is er behandeling en begeleiding door Terwille mogelijk, zo hebben we in verschillende PI’s inmiddels goede ervaringen met outreachende zorg, dagbehandeling en trajectbepaling voor ISD’ers. Ook neemt Terwille deel aan gemeentelijke veiligheidsoverleggen.

We zetten sterk in op in-, uit- en doorstroom teneinde recidive te voorkomen. Daarom starten we de behandelingen binnen de muren van de PI in nauwe samenwerking met de zorgprofessionals en sluiten we aan bij de behoeften van de gedetineerden. Het houden van contact is hierin een belangrijke sleutel: we zetten actief in op verbinding. Dankzij mogelijkheden voor begeleid wonen op diverse beschermde woonplekken van Terwille, (bijv. woonbehandelsetting de Spetse Hoeve) kunnen mensen ook na detentie bij ons verder werken aan een gezonde terugkeer in de maatschappij. Ook bieden we de mogelijkheid voor een time-out, bij het Passion in Hummelo.

Re-integratie: De Spetse Hoeve

Terwille heeft een beschermde woonlocatie voor mannen die willen re-integreren na een justitieel traject. Dit kan op De Spetse Hoeve, een voormalige boerderij in Veelerveen. Op de Spetse Hoeve wordt diverse behandeling, begeleiding en dagbesteding geboden. Onderdeel hiervan is een Minnesotabehandeling en paardencoaching. Tijdens het programma is veel aandacht voor het aanbrengen van structuur. Het traject duurt minimaal 6 maanden en bewoners werken aan Richting Op Eigen Regie (ROER). Ook draaien de mannen volledig mee op de boerderij met bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van dieren. Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden: mountainbiken, er is een fitnessruimte, een werkplaats en er kan geklust worden.  Na de periode op de Spetse Hoeve kan er worden doorgestroomd naar zelfstandig (of begeleid) wonen in de regio Groningen. lees meer….

Wilt u iemand verwijzen/plaatsen op de Spetse Hoeve van Terwille? Klik dan hier. 

Intrinsieke motivatie

Middelengebruik gaat – net als het ermee stoppen – gepaard met motivaties. Vaak zijn deze extern. Terwille zet zich in voor het vergroten van de interne motivatie om te stoppen, maar gebruikt ook de externe motivatie als uitgangspunt voor verandering. De behandelprogramma’s van Terwille zetten in op vertrouwen in eigen kracht en een blijvende gezonde terugkeer in de maatschappij.

Trainingen en workshops

Terwille geeft trainingen en workshops op maat aan justitiemedewerkers, politie en forensisch werkers. Alle trainingen zijn in overleg en hebben bijvoorbeeld als thema: signalering en ter sprake brengen van verslaving. De trainingen kunnen zowel binnen een penitentiaire inrichting (PI) als op een locatie van Terwille (bijvoorbeeld de Spetse Hoeve) plaatsvinden. Vraag een training op maat aan. lees meer