Voor justitie

Terwille heeft een uitgebreid behandelaanbod voor mensen die te maken hebben met verslaving/psychiatrische problematiek en in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Daarnaast werken we zowel binnen als buiten penitentiaire inrichtingen (gevangenis) en bieden we diverse vormen van beschermd wonen.

Zorgaanbod in een penitentiaire inrichting

Terwille heeft goede samenwerkingen met een groot aantal PI’s in Nederland. We zetten actief in op contact en verbinding met gedetineerden. We willen hiermee de motivatie voor herstel aanboren. Gedetineerden die te maken hebben met een verslaving kunnen in de gevangenis alvast starten met een intakeprocedure van Terwille. Gedurende detentie is er behandeling mogelijk, zodat ze na vrijlating direct een aansluitend traject kunnen volgen. Dit kan door motivatiegroepen, begeleiding, behandeling en het bieden van doorzorg na detentie. lees meer

Trainingen en workshops

Terwille geeft trainingen en workshops op maat aan justitiemedewerkers, politie en forensisch werkers. Alle trainingen zijn in overleg en hebben bijvoorbeeld als thema: signalering en ter sprake brengen van verslaving. De trainingen kunnen zowel binnen een penitentiaire inrichting (PI) als op een locatie van Terwille plaatsvinden. Vraag een training op maat aan. lees meer