terplekke, terwille

Informatie voor cliënten

Wij hechten veel waarde aan een goede voorziening van informatie voor cliënten. Er komt in het begin soms veel op je af, hier kun je alles nog eens rustig teruglezen. Er is een breed aantal onderwerpen waar je mee te maken kunt hebben als cliënt bij Terwille. Bekijk de online Cliëntenfolder van Terwille of lees meer onder een van onderstaande kopjes.

Als je direct wilt aanmelden voor hulp ga dan naar de aanmeldpagina.

Wachttijden en kosten

Terwille doet er alles aan om onze wachttijden zo kort mogelijk te houden en je zo snel mogelijk uit te nodigen voor een eerste gesprek. In de tussentijd kun je altijd contact opnemen met onze hulpdienstmedewerkers, via de telefoon of de chat. lees meer

Afspraak wijzigen

Heb je een afspraak met een hulpverlener van Terwille, maar ben je onverhoopt verhinderd? Neem dan altijd zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op. lees meer

Cliëntportaal Karify

Als cliënt van Terwille kun je gebruik maken van het cliëntportaal Karify. Hier kun je een account aanmaken, je behandelplan inzien en videobellen met je behandelaar. Bekijk hier de instructie voor cliënten.

Cliëntenraad

Terwille vindt het belangrijk om jou actief te betrekken bij je behandeling. Je kunt onder andere met ons meedenken via de cliëntenraad. Zij adviseren Terwille over alles wat met behandeling en verblijf samenhangt: van de invulling van bepaalde therapieonderdelen tot verbeterpunten voor het wonen. lees meer

Cliënttevredenheid

Terwille wil haar cliënten zo goed mogelijk helpen. Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren wordt er allereerst goed geluisterd naar de cliënt. Daarnaast meten we de tevredenheid ook aan het eind van iedere behandeling. lees meer

Rechten en plichten

Als je cliënt bent bij Terwille heb je rechten en plichten. Je behandelaar neemt deze aan het begin van je behandeling met je door. lees meer

Suggesties en klachten

Soms gaan er dingen anders dan je zou willen, of maakt iemand een fout. Terwille wil graag van jouw klachten en suggesties leren. Spreek je behandelaar of begeleider gerust op dingen aan. lees meer

Voor andere informatie voor cliënten of over Terwille, kun je altijd even binnenlopen bij Terwille, of contact met ons opnemen.