Jaarverslagen

We hechten waarde aan transparante zorg en goed contact met cliënten en hun vertegenwoordigers, medewerkers, omwonenden, doorverwijzende instanties, financiers en de overheid. Dit laten we zien in onze jaarverslagen.

In onze jaarverslagen is te lezen waar Terwille voor staat, het beleid dat wij voeren, zorgcijfers en de jaarlijkse ontwikkelingen en zorgvernieuwingen. Oudere jaarverslagen zijn op te vragen via het centrale telefoonnummer 050-3116226. Hieronder zijn een aantal jaarverslagen te zien van de afgelopen jaren.

Pdf-bestanden van jaarverslagen:

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Directieverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarrekening 2009