Cliënttevredenheid

Terwille wil haar cliënten zo goed mogelijk helpen. Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren wordt er allereerst goed geluisterd naar de cliënt. Daarnaast meten we de tevredenheid ook aan het eind van iedere behandeling. Voordat de behandeling wordt beëindigd vragen we u om een vragenlijst in te vullen. Dit is de zogeheten Consumer Quality Index (CQI) vragenlijst. In deze lijst kunt u aangeven wat uw ervaringen zijn met onze zorg, en hoe we onze kwaliteit kunnen verbeteren.

Uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek

Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat onze cliënten tevreden zijn over de zorg die we leveren. Gemiddeld beoordeelden cliënten ons in 2022 met rapportcijfer 8,2.
Natuurlijk kan het altijd nóg beter en daarom gebruiken we de uitkomsten van het onderzoek om de tevredenheid van cliënten daar waar het kan nog meer te vergroten. Terwille bespreekt de uitkomsten van het cliëntentevredenheidsonderzoek op gezette tijden met de cliëntenraad. Daarbij wordt afgesproken welke acties ondernomen worden.

Rapportage CQI 2022