rechten en plichten

Voor verwijzers

Terwille is een door de overheid erkende GGZ-instelling voor verslavingszorg en biedt zowel gespecialiseerde als basis-GGZ. Ons werkgebied omvat Noord-, Oost-, en Midden-Nederland, met poliklinieken in verschillende provincies.

Vanuit een duidelijke identiteit bieden wij transparante zorg met heldere zorgpaden. Kenmerkend voor onze zorg is een goede afstemming met andere professionals, en de familie en sociale omgeving van een cliënt. Iedereen die hulp nodig heeft op het gebied van verslaving kan bij ons terecht. Wij geloven dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn.

Wilt u meer informatie over ons aanbod? Kijk dan naar ons overzichtelijke hulpaanbod, of de informatie over wat wij voor justitie doen. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de bureaudienst van Terwille: 050-311 7200

Doorverwijzen

Wilt u iemand doorverwijzen naar de verslavingszorg van Terwille? Dat kan via Zorgdomein of via IFZO. Mocht u geen gebruik maken van Zorgdomein of IFZO, kunt u verwijzen via dit downloadbare verwijsformat.

De bureaudienst van Terwille is tijdens kantooruren goed bereikbaar voor huisartsen, hulpverleners en reclasseerders, voor overleg of als er sprake is van maatwerk. Na het aanmaken van een IFZO, neemt de bureaudienst binnen 3 werkdagen contact met u op. Bij het aanmaken van een IFZO zijn wij voor elke locatie te vinden. Als het om de Spetse Hoeve of om beschermd wonen gaat, dan zal de IFZO moeten worden aangemaakt in de regio Groningen. Ook voor hulp bij aanmelden via IFZO of Zorgdomein kunt u contact opnemen met de bureaudienst.

Neem bij spoed altijd telefonisch contact op.

Telefoonnummer: 050-311 7200
E-mail: bureaudienst@terwille.nl

Wachttijden en kosten

Bij Terwille doen we er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden en cliënten zo snel mogelijk te kunnen helpen. Op deze pagina vindt u de huidige wachttijden.

De hulp van Terwille wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraar, WMO of justitie (afhankelijk van het traject). Wel is het belangrijk dat de cliënt rekening houdt met het eigen risico of een eigen bijdrage. Voor cliënten die moeten rondkomen van het sociaal minimum betaalt Terwille (onder voorwaarden) het eigen risico. Lees hier meer over de actie Herstel is geen risico. Lees meer over de GGZ kosten 2020/2021.

Terwille heeft contracten gesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland.