Missie en visie

Het hulpaanbod van Terwille is toegankelijk voor de breedte van de samenleving. In al onze behandelingen werken we toe naar een verslavingsvrij leven. Wij geloven dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn! Dit laten wij ook zien in onze missie en visie.

Missie

Herstel voor mensen die vastzitten aan verslaving of prostitutie, met als doel een leven in vrijheid.

Visie

Onze visie op herstel kenmerkt zich door:

  • professionaliteit vanuit passie,
  • vasthoudendheid,
  • creativiteit en
  • oprechte aandacht voor mensen

De medewerkers van Terwille bieden deskundige routes naar herstel in verbondenheid met mensen. We moedigen mensen aan blijvend gezond te leven en zetten in op sport, bewegen en het leren aangeven van grenzen. In onze ondersteuning willen we transparant zijn. Waar mogelijk betrekken we ook iemands omgeving en andere professionals. We vinden het belangrijk om in ontwikkeling te blijven. Daarin durven we ook onconventioneel en creatief te zijn. Gelijkwaardigheid is voor ons een belangrijke waarde. We stimuleren mensen zo veel mogelijk om zelf de regie te nemen. De behoefte van de cliënt staat voorop, we geloven dat er voor iedereen hoop, herstel en een nieuw perspectief is.

Identiteit

Onze christelijke identiteit komt naar voren in de benadering van mensen:
We geloven dat ieder mensenleven waardevol is en dat mensen door God bedoeld zijn om in vrijheid te leven, los van verslaving of prostitutie. Hopeloze gevallen bestaan niet, we geloven dat er voor iedereen herstel mogelijk is.

Iedereen is welkom bij Terwille, ongeacht geloofsovertuiging. Onze medewerkers werken vanuit een christelijke identiteit. Samen geven we de identiteit van Terwille vorm in de organisatie en de zorg. Niet alleen in onze visie op herstel, maar ook binnen de organisatie: als collega’s zien we naar elkaar om. Er is ruimte voor ieders talenten en we delen onze kennis, ervaring en passie met elkaar.

We willen uitdragen dat ieder mens even waardevol is in Gods ogen en benaderen mensen zonder oordeel of voorwaarden, vanuit liefde, respect en gelijkwaardigheid. We nemen mensen serieus en spreken hen aan op hun verantwoordelijkheid, vanuit professionele nabijheid.

We geloven in de kracht van vergeving en genade. Daarom laten we mensen niet voortijdig los en gaan we ook een honderdste mijl samen met mensen onderweg.

DNA

Bij Terwille werken we vanuit lef en liefde, van mens tot mens, samen naar perspectief.  
Ieder mens is waardevol en daarom benaderen we mensen vanuit onze christelijke identiteit gelijkwaardig en zonder oordeel of voorwaarden. Dat is ons DNA. 

 

 

 

Vanuit lef en liefde.

 

Naar jou, als cliënt: 

 • We laten ons leiden door liefde en niet door angst.
 • We handelen vanuit compassie en kwetsbaarheid en zijn betrouwbaar in wat we doen en zeggen.
 • We geven jou ruimte voor eigen keuzes.

 

Als collega’s onderling:

 • We zien en accepteren elkaar in wie we zijn; in elkaars talenten, kwetsbaarheid en kracht.
 • We kunnen op elkaar vertrouwen, we mogen onszelf uitspreken en elkaar aanspreken.  
 • We handelen vanuit liefde en willen daarom het beste in elkaar naar boven halen. 
Van mens tot mens.

 

Naar jou, als cliënt: 

 • We zijn gelijkwaardig aan jou.  
 • Wij maken tijd voor je.  
 • We zien de mens achter jouw problemen en zijn daar nieuwsgierig naar.  
 • We respecteren jouw grenzen.

 

Als collega’s onderling:

 • We mogen helemaal onszelf zijn, we zijn gelijkwaardig aan elkaar.
 • We zijn oprecht geïnteresseerd/nieuwsgierig naar elkaar als mens en we zijn er voor elkaar.  
 • We dragen bij aan een veilige omgeving en respecteren elkaars grenzen. 
Samen naar perspectief.

 

Naar jou, als cliënt:

 • We geloven in de mogelijkheid van herstel en gaan mee in jouw zoektocht naar perspectief.
 • We laten het eigenaarschap van het proces bij jou en gaan naast je staan. 
 • We moedigen aan, proberen lichtpunten zichtbaar te maken en vieren successen.

 

Als collega’s onderling:

 • We geloven in de potentie en kracht van onze collega’s.
 • We motiveren elkaar om verder te gaan en denken in mogelijkheden.
 • We zijn doelgericht en blijven ons gaandeweg ontwikkelen.