Missie en visie

Het hulpaanbod van Terwille is toegankelijk voor de breedte van de samenleving. In al onze behandelingen werken we toe naar een verslavingsvrij leven. Wij geloven dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn! Dit laten wij ook zien in onze missie en visie.

Onze missie is

het bieden van hulp aan de verslaafde medemens en diens omgeving, teneinde hen te helpen verslavingsvrij te leven; alsmede het bieden van hulp aan de medemens die uit de prostitutie wil stappen of slachtoffer is van een loverboy.”

We bieden deze hulp vanuit de visie dat

“ieder mens door God geschapen is en bedoeld om in vrijheid te leven.”

Vanuit deze christelijke levensovertuiging bieden wij transparante zorg met heldere zorgpaden, vasthoudendheid en oprechte aandacht voor onze cliënten. We werken niet vóór, maar sámen met de cliënt, waarbij de hulpvraag van de cliënt centraal staat en integrale zorg op maat geleverd kan worden. Onze medewerkers bieden hulp in verbondenheid en blijven zich ontwikkelen. Onze zorg kenmerkt zich door d(r)aadkracht en goede afstemming, zowel intern als extern. Onze visie is kernachtig samen te vatten in 5 D’s:

  • Duidelijk
  • Dienend
  • Doeltreffend
  • Deskundig
  • Dimensionaal

DELEN

Tweet about this on TwitterShare on Facebook