Missie en visie

Het hulpaanbod van Terwille is toegankelijk voor de breedte van de samenleving. In al onze behandelingen werken we toe naar een verslavingsvrij leven. Wij geloven dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn! Dit laten wij ook zien in onze missie en visie.

Missie

Herstel voor mensen die vastzitten aan verslaving of prostitutie, met als doel een leven in vrijheid.

Visie

Onze visie op herstel kenmerkt zich door:

    • professionaliteit vanuit passie,
    • vasthoudendheid,
    • creativiteit en
    • oprechte aandacht voor mensen

De medewerkers van Terwille bieden deskundige routes naar herstel in verbondenheid met mensen. We moedigen mensen aan blijvend gezond te leven en zetten in op sport, bewegen en het leren aangeven van grenzen. In onze ondersteuning willen we transparant zijn. Waar mogelijk betrekken we ook iemands omgeving en andere professionals. We vinden het belangrijk om in ontwikkeling te blijven. Daarin durven we ook onconventioneel en creatief te zijn. Gelijkwaardigheid is voor ons een belangrijke waarde. We stimuleren mensen zo veel mogelijk om zelf de regie te nemen. De behoefte van de cliënt staat voorop, we geloven dat er voor iedereen hoop, herstel en een nieuw perspectief is.

Identiteit

Onze christelijke identiteit komt naar voren in de benadering van mensen:
We geloven dat ieder mensenleven waardevol is en dat mensen door God bedoeld zijn om in vrijheid te leven, los van verslaving of prostitutie. Hopeloze gevallen bestaan niet, we geloven dat er voor iedereen herstel mogelijk is.

Iedereen is welkom bij Terwille, ongeacht geloofsovertuiging. Onze medewerkers werken vanuit een christelijke identiteit. Samen geven we de identiteit van Terwille vorm in de organisatie en de zorg. Niet alleen in onze visie op herstel, maar ook binnen de organisatie: als collega’s zien we naar elkaar om. Er is ruimte voor ieders talenten en we delen onze kennis, ervaring en passie met elkaar.

We willen uitdragen dat ieder mens even waardevol is in Gods ogen en benaderen mensen zonder oordeel of voorwaarden, vanuit liefde, respect en gelijkwaardigheid. We nemen mensen serieus en spreken hen aan op hun verantwoordelijkheid, vanuit professionele nabijheid.

We geloven in de kracht van vergeving en genade. Daarom laten we mensen niet voortijdig los en gaan we ook een honderdste mijl samen met mensen onderweg.

Kernwaarden

Bij Terwille werken we vanuit de vier kernwaarden Doen, Durven, Dromen en Doorzetten.

Kernwaarden Doen Kernwaarden Durven
Doen

We helpen mensen om te doen: wanneer mensen bij ons aankloppen, komen ze in actie om iets te veranderen. Om hen daar zo goed mogelijk in te ondersteunen, zetten we in op korte wachttijden en werken we vanuit meerdere kleinschalige locaties in Nederland.

We houden van korte lijnen en werken met één loket, zodat mensen niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven doen.

Gezondheid is een belangrijke waarde: we moedigen mensen aan om te sporten en te bewegen, maar ook om gezonde keuzes te maken.

We geloven in de kracht van samenwerking. Daarom zetten we in op zorgvuldige afstemming met professionals en familieleden.We zijn betrouwbaar en transparant: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Durven

We helpen mensen om te durven: samen met anderen gaan we het avontuur aan.

We houden onze drempels laag en blijven in ontwikkeling door te pionieren, te ondernemen en te innoveren. Voorop lopen is geen doel op zich, zo goed mogelijk aansluiten bij wat iemand nodig heeft wél.

Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Eigen regie is daarom voor ons een term met betekenis. We ondersteunen in de vraag: wat heeft iemand nodig om tot herstel te komen?

Onze routes naar herstel worden mede ontwikkeld door ervaringsdeskundigen die meewerken binnen onze organisatie. We durven hierbij kritisch naar onszelf te kijken en onconventioneel te zijn.

Kernwaarden Dromen Kernwaarden Doorzetten
Dromen

We helpen mensen om te dromen: wanneer mensen de moed vinden om te veranderen, ontstaat er ruimte voor de toekomst.

We geloven dat God ieder mens met een reden op de wereld heeft gezet en moedigen mensen aan om hun talenten te gebruiken. Ieder leven is even waardevol.

Vanuit onze christelijke identiteit benaderen we mensen gelijkwaardig, zonder oordeel of voorwaarden. We werken vanuit professionaliteit, passie en bezieling.

We dromen zonder de realiteit uit het oog te verliezen en zetten ons samen met de cliënt in voor een leven zonder verslaving of onderdrukking.

Doorzetten

We helpen mensen om door te zetten: als organisatie staan we bekend om onze ‘pitbullmentaliteit’.

We geven mensen niet op en geloven in nieuwe kansen.In onze vasthoudendheid gaan we niet één mijl, maar ook een tweede, een derde en zelfs een honderdste mijl met mensen op weg.

We proberen met mensen in contact te blijven als ze voortijdig dreigen af te haken, maar we durven mensen ook los te laten wanneer dat in het herstelproces past.

We zijn creatief in het zoeken naar andere mogelijkheden. Als de reguliere routes niet werken, blijven we doorzetten.