Zorgaanbod

Een kort overzicht van het zorgaanbod van Terwille Verslavingszorg.

Als je op zoek bent naar hulp bij Terwille, klik dan hier voor het hulpaanbod.

Anonieme hulp – Wil je hulp, maar heb je een goede reden om anoniem te blijven? Neem dan contact op via www.ask-terwille.nl

Ambulante hulpverlening – Een traject in de ambulante hulpverlening bestaat uit individuele behandeling of groepsbehandeling. De behandeling kan (deels) via E-hulp plaatsvinden.

Justitietrajecten – Terwille biedt ook behandelingen binnen gevangenissen. Dit kan gaan om groepsbehandeling, laagdrempelige hulp, Minnesotabehandeling of een intaketraject.

Meerdaagse groepsbehandeling – Een groepsbehandeling vindt één of meerdere dagdelen per week plaats. Terwille biedt een meerdaagse behandeling aan die gebaseerd is op het Amerikaanse Minnesotamodel.

Opname of opvang – Terwille heeft contact met verschillende opnameplekken in binnen- en buitenland. Tijdens de opname houden we contact, zodat er aansluitend een goed vervolgtraject kan worden geboden.

Woonbegeleiding – Terwille biedt begeleiding bij wonen. De begeleiding richt zich op de volgende acht leefgebieden: huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren en dagbesteding.

Partners, ouders en kinderen – Voor partners en ouders van verslaafden zijn er bij Terwille speciale groepsgesprekken. Ook biedt Terwille zorg voor kinderen van verslaafde ouders.

Outreachende hulp – De outreachende hulpverlening van Terwille is gericht op verschillende doelgroepen, waaronder prostituees (uitstappen prostitutie), zorgwekkende zorgmijders en Antillianen met een justitie-achtergrond.