Veelgestelde vragen

We kunnen het ons voorstellen dat je vragen hebt over Terwille of over hulp van Terwille. Hieronder hebben we de meest gestelde vragen voor je op een rijtje gezet. Zit jouw vraag er niet bij? Je kunt dan bellen naar onze telefonische hulpdienst (050-3130700), of naar het secretariaat voor algemene vragen over Terwille (050-3116226).

Aanmelden

Hoe meld ik me aan voor zorg bij Terwille?

Je kunt je hier direct aanmelden voor hulp. Je kunt je telefonisch of via onze website aanmelden. Wanneer je je digitaal aanmeldt, wordt er z.s.m. contact met je opgenomen. Heb je dringend hulp nodig buiten kantooruren? Neem dan contact op met je huisarts.

Wil je je telefonisch aanmelden voor hulp? Wil je informatie, advies of gewoon een luisterend oor? Neem dan contact op met onze medewerkers van onze hulplijn. Dat kan via onze chat of via tel. 050-313 0700. Klik hier voor de bereikbaarheidstijden. 

Kan ik iemand anders aanmelden voor hulp bij Terwille?


Nee, dat kan niet. Je kunt wel iemand wijzen op het hulpaanbod van Terwille. Voor veel hulp van Terwille is een verwijzing nodig van een huisarts. Daarnaast is motivatie om hulp te zoeken erg belangrijk.

Wat zijn de wachttijden?

Terwille doet er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Als we jouw aanmeldformulier en verwijsbrief van je huisarts hebben ontvangen, krijg je z.s.m. een online intakeformulier toegestuurd. Dit kun je op je eigen tijd, achter je eigen computer invullen. Nadat wij de ingevulde intake hebben ontvangen, nodigen we je zo snel mogelijk uit voor een eerste gesprek. Na je intake kan je behandeling krijgen op de locatie die voor jou het dichtste bij is. Je kunt op deze pagina de huidige wachttijden bekijken.

 

Algemene informatie

Moet ik christelijk zijn om hulp te krijgen bij Terwille?

Nee, je hoeft geen christen te zijn om hulp te krijgen bij Terwille. Iedereen is welkom bij Terwille, ongeacht geloofsovertuiging. Wel zijn alle medewerkers van Terwille christelijk, dus als je dat fijn vindt is er bijvoorbeeld mogelijkheid om samen te bidden.

Maar hoe zit dat dan met die christelijke identiteit?

Onze christelijke identiteit komt naar voren in de benadering van mensen: we geloven dat ieder mensenleven waardevol is en dat mensen door God bedoeld zijn om in vrijheid te leven, los van verslaving of prostitutie.
Hopeloze gevallen bestaan niet, we geloven dat er voor iedereen herstel mogelijk is.

Iedereen is welkom bij Terwille, ongeacht geloofsovertuiging. Onze medewerkers werken vanuit een christelijke identiteit. Samen geven we de identiteit van Terwille vorm in de organisatie en de zorg.

We willen uitdragen dat ieder mens even waardevol is in Gods ogen en benaderen mensen zonder vooroordeel, vanuit liefde, respect en gelijkwaardigheid. Maar we nemen mensen ook serieus en spreken hen aan op hun verantwoordelijkheid, vanuit professionele nabijheid.

We geloven in de kracht van vergeving en genade. Daarom laten we mensen niet voortijdig los en gaan we ook een 100e mijl samen met mensen onderweg.

Op welke locaties is Terwille te vinden?

Op het moment heeft Terwille 11 poliklinieken (behandelplekken) in heel Nederland. Daarnaast hebben we opvangplekken voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen in Noord-Nederland en Frankrijk. Ook hebben we een opvangplek voor mannen met een justitieachtergrond, De Spetse Hoeve. Ook bieden we behandelingen bij verschillende samenwerkingspartners in Oldebroek, Epe en in verschillende penitentiaire inrichtingen. Al onze locaties vind je hier. 

Wat is ambulante hulp?

Ambulante hulp is behandeling in de vorm van gesprekken. Dit bieden wij op al onze locaties.

Ik wil graag een gift/opbrengst van een collecte geven aan Terwille.

Geweldig dat je bij wilt dragen aan het werk van Terwille. Op deze pagina vind je meer informatie over het geven van een gift.

Hoe gaat Terwille om met duurzaamheid?

Terwille vindt duurzaam inzetbaarheid van personeel belangrijk. Met een vitaliteitsplan, actief verzuimbeleid en focus op gezond werken geven we hier invulling aan. Vanuit de green deal voor de zorg is de doelstelling om per 2030 CO2 neutraal zorg te leveren. Terwille zet een aantal maatregelen in op het gebied van kantoorhuisvesting, verblijfswoonlocaties en logistiek. Denk hierbij aan de inkoop van apparatuur, meubilair, verlichting en auto’s.

Kosten en verzekering

Hoe zit het met mijn eigen risico en eigen bijdrage?

De hulp die je bij Terwille krijgt, wordt vergoed door je zorgverzekeraar, vanuit de WMO of vanuit justitie (afhankelijk van het traject dat je volgt). Bij sommige behandelingen moet je wel rekening houden met het wettelijk verplicht eigen risico of een eigen bijdrage. Je kunt hier altijd vooraf informatie over opvragen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Lees meer over de GGZ kosten 2020/2021.

Moet jij rondkomen van een sociaal minimum? Dan kun je misschien gebruik maken van de actie Herstel Is Geen Risico, waarbij Terwille jouw eigen risico betaalt. 

Terwille heeft voor 2022 contracten gesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Ben je cliënt bij Terwille en stap je over naar een andere zorgverzekeraar? Meld dit dan graag bij je eerstvolgende bezoek.

Wat houdt de actie Herstel Is Geen Risico in?

Moet jij rondkomen van het sociaal minimum? Terwille betaalt met deze actie jouw eigen risico, om iedereen de kans te geven de stap naar herstel te maken. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze actie? Lees op deze pagina meer informatie.

Maakt het uit bij welke verzekering ik ben aangesloten?

Verslavingszorg krijg je vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat hierbij om een (gedeeltelijke) opname in een instelling, maar ook ambulante hulp (waarbij je niet wordt opgenomen, maar gesprekken etc. volgt). Je moet echter wel rekening houden met je wettelijke verplichte eigen risico en soms ook een eigen bijdrage.

 

Cliëntinformatie

Hoe ziet mijn zorgtraject eruit?

Nadat je bij je huisarts bent geweest en een verwijsbrief hebt gekregen, kun je je aanmelden voor hulp bij Terwille. Na het aanmelden krijg je een intake formulier opgestuurd, die je thuis op je gemak kunt invullen. Aan de hand van dit intakeformulier wordt er een intakegesprek gepland. In dit gesprek ga je samen met een hulpverlener kijken wat soort hulp je nodig hebt en wat Terwille hierin voor jou kan betekenen. In dat gesprek wordt ook duidelijk hoe je verdere zorgtraject er uit komt te zien.

Wat moet ik doen als ik met spoed hulp nodig heb?

Bel bij spoed altijd 112 of neem contact op met je huisarts.

Ik heb een afspraak bij Terwille, maar wil hem graag wijzigen.

Heb je een afspraak met een hulpverlener van Terwille, maar ben je onverhoopt verhinderd? Wil je je afspraak wijzigen? Neem dan altijd zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op. Dan kunnen we meteen een nieuwe afspraak met je maken.

Nu je afspraak wijzigen via het telefoonnummer:

050-3116226

Afzeggen per mail, WhatsApp of een online bericht is niet mogelijk. Als je belt, kunnen we meteen een nieuwe afspraak met je maken. Vermeld altijd om welke hulpverlener het gaat.

 

Privacy

Hoe wordt er omgegaan met mijn privacy?

We gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Bij het verwerken houden we ons aan de privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verzamelen alleen gegevens als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Door jou verstrekte informatie behandelen we vertrouwelijk. Je hebt het recht op je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Bekijk hier ons privacybeleid.

 

Naast jezelf mogen alleen de betrokken behandelaar(s) en begeleiders jouw dossier inzien. Alleen als jij schriftelijke toestemming geeft, mogen anderen het dossier lezen. Ook behandelgesprekken mogen alleen worden bijgewoond door de medewerkers die direct bij je behandeling betrokken zijn tenzij dit anders met elkaar wordt afgesproken.

 

We houden je huisarts op de hoogte van je behandeling. Aan anderen verstrekken wij geen inlichtingen, tenzij je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Dit recht is wettelijk vastgelegd. Op elke locatie van Terwille kun je een exemplaar van het privacyreglement opvragen.

 

Vacatures

Ik wil graag komen werken bij Terwille.

Je vindt hier onze huidige vacatures en meer informatie over werken bij Terwille.

 

Suggesties/klachten

Ik heb een suggestie of een klacht.

Heb je suggesties of tips voor ons waarmee we onze zorg en/of dienstverlening kunnen verbeteren? Graag horen we dit van je. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

 

School en stage

Kan ik stage lopen bij Terwille?

Ja, dit kan! We zijn altijd erg blij met stagiaires. Hier vind je de stage-vacatures.

Ik wil graag iemand interviewen voor een schoolopdracht

Onze medewerkers zijn dagelijks druk bezig met het helpen van cliënten, en hebben vaak geen tijd over om daarnaast geïnterviewd te worden. Op onze website kun je veel informatie en verhalen van medewerkers en cliënten vinden. Mocht je er niet uit komen, kun je contact met ons opnemen.

Ik houd mijn spreekbeurt/werkstuk over drugs, hebben jullie informatie?

Al onze informatie staat op onze website. Op de pagina hulp nodig, vind je over verschillende soorten drugs informatie.