Privacy en proclaimer

Privacyverklaring Terwille

We gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Bij het verwerken houden we ons aan de privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verzamelen alleen gegevens als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Door jou verstrekte informatie behandelen we vertrouwelijk. Je hebt het recht op je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Bekijk hier ons privacybeleid.

Proclaimer
De website https://www.terwille.nl/ is met zorg samengesteld en we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op onze site actueel en juist is. Toch is het mogelijk dat informatie op de site verouderd is en niet meer klopt. Wilt u, wanneer u dit merkt, dit melden via pr@terwille.nl? We proberen dan zo snel mogelijk onze site aan te passen. Ook als er zich een technische storing voordoet op onze website, kunt u dat doorgeven via bovengenoemd e-mailadres.

We willen er voor de zekerheid even op wijzen dat de informatie op onze website niet ter vervanging is van een consult bij of behandeling door een arts of hulpverlener. Er kan ook geen diagnostische of therapeutische waarde aan worden ontleend.

Interviews
Interviews met cliënten van Terwille verslavingszorg, zoals deze op https://www.terwille.nl/ worden gepubliceerd, vormen de neerslag van een met hen gevoerd gesprek. De tekst van het artikel wordt altijd vóór publicatie door de geïnterviewde persoon geaccordeerd. Terwille verslavingszorg realiseert zich dat de tekst de visie en de belevingswereld van de geïnterviewde weergeeft en dat andere belanghebbenden een andere visie kunnen hebben.

Gebruik van teksten of foto’s
Wilt u een tekst of foto van deze website gebruiken of vermenigvuldigen? Dit kan, mits Terwille verslavingszorg (https://www.terwille.nl/) als bron én de datum waarop het bericht is overgenomen, vermeld wordt. Wilt u ons via een mailtje naar pr@terwille.nl laten weten waar en wanneer het bericht geplaatst wordt?