rechten en plichten

Wat wij doen

Wat wij doen:

 

Naast diverse vormen van verslavingszorg zijn wij actief in het geven van preventie op scholen, kerken en bij bedrijven. Ook bieden we een uitgebreid behandelaanbod voor mensen die te maken hebben met verslaving en in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Een van de specialiteiten van Terwille is onze outreachende hulpverlening, onze professionals gaan gericht de straat op om mensen op een laagdrempelige manier hulp aan te bieden.

Wil je iemand doorverijzen naar Terwille? Ga hier dan gelijk naar onze pagina voor verwijzers

Voor scholen

Wie gezonde keuzes leert maken, kan gezond opgroeien. Investeren in een gezonde nieuwe generatie is belangrijk, daarom zetten we bij Terwille sterk in op preventie. Door onze trainingen en workshops worden jongeren tijdig bewust van de invloed van hun keuzes op het gebied van middelengebruik of gewoontes. Hierdoor kunnen jongerenwerkers (vroeg)tijdig ingrijpen bij risicogedrag. lees meer

Voor kerken

We investeren graag in een goede samenwerking met kerken, om samen hulp te kunnen bieden aan een kwetsbare groep. Door financiële steun of vrijwilligerswerk kunnen kerken concreet iets betekenen voor mensen met een verslaving en voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen of slachtoffer zijn van een loverboy. Ook andersom kan Terwille kerken steunen op pastoraal gebied of bijvoorbeeld met een jongerenprogramma. lees meer

Voor bedrijven

Herstel en een blijvend gezond leven, dat is wat we met de verslavingszorg van Terwille willen bereiken.
Ook binnen bedrijven is gezondheid een belangrijk thema waar Terwille een partner is op diverse tereinen. Ook willen veel van onze cliënten graag weer deelnemen op de arbeidsmarkt. Door diverse omstandigheden kan het soms lastig zijn voor hen om een baan te vinden. Wij zijn altijd opzoek naar werkgevers die dit begrijpen en zich willen inzetten voor een samenwerking om ook deze groep mensen weer aan het werk te helpen. lees meer

Voor justitie

Terwille heeft een uitgebreid behandelaanbod voor mensen die te maken hebben met verslaving en in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. lees meer

Voor WMO

Een van de specialiteiten van Terwille is onze outreachende hulpverlening. Onze maatschappelijke opvang bestaat uit samenwerkingsverbanden met verschillende detox-, opname- en time-out plekken in Nederland en daarbuiten. Ook hebben we veilige plekken voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe initiatieven en we staan bekend om onze creatieve aanpak en goede samenwerking met gemeenten. lees meer

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten en nieuws van Terwille? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!