rechten en plichten

Voor WMO

Terwille vindt ondersteuning vanuit WMO erg belangrijk. We hebben in ons werkgebied contracten met verschillende gemeenten en zijn veel betrokken bij nieuwe WMO initiatieven. We bieden zowel begeleiding als beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen. Daarnaast is outreachende hulpverlening een van onze specialiteiten, zowel op straat als in penitentiaire inrichtingen. We staan bekend om onze creatieve aanpak.

Begeleiding

De begeleiding van Terwille houdt in dat mensen praktische hulp ontvangen bij hen thuis. Dit kan zijn in hun eigen woning, of in een woning van Terwille. De begeleiding gaat uit van het 8-fasenmodel, waarbij stapsgewijs hulp wordt aangeboden op meerdere leefgebieden zoals wonen, werken, gezondheid, financiën en sociale relaties.  lees meer

Beschermd wonen

Terwille biedt verschillende mogelijkheden tot beschermd wonen tot uiteindelijk zelfstandig wonen in de stad en regio Groningen voor mensen met een verslavingsachtergrond. Ook heeft Terwille veilige verblijfsplekken voor vrouwen die uit de prostitutie zijn gestapt. Dit is een onderdeel van ons Perspectief+ traject. Mannen met een verslaving en een justitieachtergrond kunnen terecht op beschermde woonvorm De Spetse Hoeve.  Op deze plekken wordt de ondersteuning vanuit WMO (of eerst deels justitie) gecombineerd met ambulante begeleiding. Het doel is om steeds meer zelfstandigheid te creëeren zodat mensen kunnen doorstromen naar begeleid zelfstandig wonen en uiteindelijk naar wonen zonder begeleiding.

Begeleid zelfstandig wonen

Terwille huurt woningen via verschillende woningbouwverenigingen. Er zijn woningen voor één persoon en groepswoningen voor 2-4 personen. De begeleiding verloopt van hoog intensief naar steeds minder intensief en werkt toe naar zelfstandig wonen en leven. Het huis staat tijdens de begeleiding op naam van Terwille. Wanneer mensen de begeleiding positief hebben afgerond, komt het huis op hun eigen naam te staan. lees meer

Outreachende hulpverlening

Een van de specialiteiten van Terwille is onze outreachende hulpverlening: onze professionals gaan gericht de straat op om mensen op een laagdrempelige manier hulp aan te bieden, ook buiten reguliere openingstijden. De outreachende hulpverlening van Terwille richt zich op verschillende doelgroepen, zoals dak- en thuislozen (Project Terplekke), mensen in de prostitutie (Uitstapproject Perspectief+) en Antillianen met een justitiële titel (Project Drenta!) lees meer

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Terwille werkt samen met verschillende detox-, opname- en time-out plekken in Nederland en daarbuiten. Om snelle plaatsing te kunnen garanderen hebben we ook zelf veilige plekken voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen: een locatie in Noord-Nederland en een time-outplek in Frankrijk. Ook bieden we maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen via project Mien Aigen Hoes lees meer

Inloop GGZ

Van maandag tot en met donderdag kunnen mensen bij Terwille binnenlopen aan de Akerkhof 20 in Groningen voor een goed gesprek, praktische hulp bij papierwerk of een telefoontje, een kopje koffie en een luisterend oor. lees meer

Nieuwe initiatieven WMO en maatwerk

Terwille staat bekend om een creatieve aanpak. Van bureaucratie houden we niet, wel van snelle lijnen. Daarom leveren we, op aanvraag van gemeenten, graag maatwerk, en gaan we graag zoveel mogelijk de samenwerking aan. lees meer