Kwaliteitsstatuut

Zorginstellingen zijn verplicht om een Kwaliteitsstatuut te hebben.
In het Kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe Terwille haar zorg heeft ingericht.

U krijgt met het lezen van het statuut een indruk:
• hoe de intakeprocedure gaat;
• hoe de zorg is georganiseerd;
• wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners zijn;
• hoe de behandeling geëvalueerd wordt;
• hoe de kwaliteit van de professionals geborgd wordt.

Lees hier het Kwaliteitsstatuut Terwille 2017

Inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg van erkende instellingen. Terwille voldoet aan de criteria voor een erkende aanbieder van verslavingszorg.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg voert regelmatig onderzoek uit. Vrijwel alle rapporten van de inspectie zijn openbaar op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Dit betekent dat iedereen rapporten van de inspectie kan opvragen. Lees meer over de IGZ.