Kwaliteitsstatuut

Terwille vindt het belangrijk een kwaliteitsstatuut te hebben welke gebaseerd is op de kwaliteitstandaarden vanuit de zorgverzekeringswet. In het Kwaliteitstatuut staat beschreven hoe Terwille haar zorg heeft ingericht, wat ons behandelaanbod is, en wat de basis daarvan is in onze zorginterventies en zorgstandaarden. Meer informatie over de zorgstandaarden is te vinden op: ggzstandaarden.nl

Ons hulpaanbod en modulen zijn te vinden op deze pagina. 

U krijgt met het lezen van het statuut een indruk:
• hoe de intakeprocedure gaat;
• hoe de zorg is georganiseerd;
• wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners zijn;
• hoe de behandeling geëvalueerd wordt;
• hoe de kwaliteit van de professionals geborgd wordt.

Lees hier het Kwaliteitsstatuut van Terwille

Lees hier het Kwaliteitsverslag van Terwille over de Forensische Zorg in 2022

Inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg van erkende instellingen. Terwille voldoet aan de criteria voor een erkende aanbieder van verslavingszorg.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg voert regelmatig onderzoek uit. Vrijwel alle rapporten van de inspectie zijn openbaar op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Dit betekent dat iedereen rapporten van de inspectie kan opvragen. Lees meer over de IGZ.