Cliëntenraad

Terwille vindt het belangrijk om jou actief te betrekken bij je behandeling. Je kunt onder andere met ons meedenken via de cliëntenraad. Zij adviseren Terwille over alles wat met behandeling en verblijf samenhangt: van de invulling van bepaalde therapieonderdelen tot verbeterpunten voor het wonen.

De cliëntenraad overlegt regelmatig met leidinggevenden binnen Terwille, met andere cliënten van Terwille en met de directie. In het reglement kun je meer lezen over de werkzaamheden en mogelijkheden. Op elke locatie van Terwille is een reglement van de cliëntenraad te vinden. Vraag er gerust naar!

Hoe kom je in de cliëntenraad?

Als er een vacature is, wordt dit bekend gemaakt via de locaties en de website van Terwille. Iedereen die bij Terwille in behandeling is (geweest) kan zich aanmelden. Voorwaarde is dat je clean bent en verantwoordelijkheid neemt voor je eigen behandeling. Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een gesprek.

Hoe kun je de cliëntenraad bereiken?

Heb je tips, suggesties, advies of vragen voor de raad? Mail dan naar cliëntenraad@terwille.nl.