Cliëntenraad

Terwille vindt het belangrijk om jou actief te betrekken bij je behandeling. Je kunt onder andere met ons meedenken via de cliëntenraad. Zij adviseren Terwille over alles wat met behandeling en verblijf samenhangt: van de invulling van bepaalde therapieonderdelen tot verbeterpunten voor het wonen.

De cliëntenraad overlegt regelmatig met leidinggevenden binnen Terwille, met andere cliënten van Terwille en met de directie. In het reglement kun je meer lezen over de werkzaamheden en mogelijkheden. Op elke locatie van Terwille is een reglement van de cliëntenraad te vinden. Vraag er gerust naar!

“Mijn naam is Nancy en ik ben voorzitster van de cliëntenraad van Terwille. Na 20 jaar in de prostitutie te hebben gewerkt en jarenlange verslavingsproblematiek, ben ik met Terwille in zee gegaan. Ik heb veel behandelingen (succesvolle en minder succesvolle) gevolgd om mijn leven weer op de rit te krijgen, zodat ik nu weer in eigen regie mee kan draaien in de maatschappij.
Als voorzitster in de cliëntenraad wil ik graag een luisterend oor bieden en meedenken in hoe Terwille haar zorg kan verlenen. Met mijn ervaringen draag ik daar graag een steentje aan bij.

De cliëntenraad is een mooie vorm van medezeggenschap wat Terwille verder kan brengen in haar beleid en zorg voor cliënten. Vanuit onze ervaringen weten we wat nodig is en denken hier graag in mee. Zo doen we bijvoorbeeld jaarlijks werkbezoeken en zijn we betrokken in de beleidsvorming.”

Hoe kom je in de cliëntenraad?

Als er een vacature is, wordt dit bekend gemaakt via de locaties en de website van Terwille. Iedereen die bij Terwille in behandeling is (geweest) kan zich aanmelden. Voorwaarde is dat je clean bent en verantwoordelijkheid neemt voor je eigen behandeling. Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een gesprek.

Hoe kun je de cliëntenraad bereiken?

Heb je tips, suggesties, advies of vragen voor de raad? Mail dan naar cliëntenraad@terwille.nl.