Swanny, Programma Regisseur Forensische Zorg

“Ik wil bijdragen aan ‘No-bullshit” Zorg”

“Als programmaregisseur ben ik verantwoordelijk voor de forensische zorg binnen Terwille. Dit heeft echt mijn passie. Op de Spetse Hoeve heb ik mijn visie op forensische zorg verder ontwikkeld. Ik heb hier gewoond en deze locatie gecoördineerd, hierdoor had ik zicht op verschillende processen van zowel de cliënt als de hulpverlener.”

Forensische zorg

“In de afgelopen jaren hebben we bij Terwille sterke forensische zorg ontwikkeld. Toch merkten we dat onze interne processen niet optimaal aansloten op de wensen en processen vanuit justitie. Wanneer justitie zorg bij ons inkoopt, moet de instroom goed verlopen. Ik ben dit nu aan het herstructureren en stem dit af met verschillende teams. Hier ligt mijn uitdaging, want we willen voorkomen dat iemand terugvalt en strafbare handelingen pleegt.”

Diep dal

“Veel van onze cliënten hebben in een diep dal gezeten en ze zijn daar niet voor niets geweest. En toch was niet alleen maar ellende. Daarom is het ontzettend belangrijk om ons in te leven in de cliënt. Wie is deze persoon nu echt? Wat heeft die meegemaakt? En waarom maakt die bepaalde keuzes? Het gaat om het zien en begrijpen van de persoon met wie je een tijdje mag meelopen.”

Ervaringsdeskundige

“We vragen van onze cliënten om een onbekende wereld in te stappen. Een wereld zonder verslavingen en dat vraagt vertrouwen, want waar komen ze terecht en hoe moeten ze zich daar gedragen. Hierom ben ik zo blij met onze ervaringsdeskundigen. Ze hebben vaak dezelfde weg afgelegd als de cliënt en kunnen goed adviseren. ‘De mensen in die andere wereld gedragen zich misschien een beetje vreemd, maar zo ging ik ermee om en dan werkt het wel.’ Cliënten voelen haarfijn aan of iets gemeend is of niet. En vanuit die gelijkwaardigheid kun je samen verder. Inmiddels kan ik met trots zeggen dat we twaalf ervaringsdeskundigen in dienst hebben.”

Passend beleid

“Ik wil een passender beleid ontwikkelen en probeer de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. En daarom is het belangrijk om goed te kijken naar de leefwereld van de cliënt en naar wat voor hem of haar werkt. Ik ben een denker in dit geheel. Ik wil een brug zijn tussen cliënten en hulpverleningsteams en hoop energie te geven aan dit hele proces. Wij als organisatie zijn niet zo belangrijk. Het gaat erom dat we de kracht die de cliënt al heeft, goed weten in te zetten ten behoeve van het herstel.”

Swanny van der Scheer, Programma Regisseur Forensische Zorg