Toegankelijkheidsverklaring

Het online opzoeken van informatie klinkt vanzelfsprekend. Maar wat als dat het niet zo is, door bijvoorbeeld een beperking? Voor blinden of slechtzienden, doven of slechthorenden of mensen met een zintuiglijke of motorische handicap, is dit de dagelijkse werkelijkheid. Ook laaggeletterden, of mensen met dyslexie of kleurenblindheid, ondervinden iedere dag problemen online.

Terwille vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van onze online informatie en dienstverlening. We streven ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Je kunt de verklaring bekijken via deze link. www.toegankelijkheidsverklaring.nl

 

Status toegankelijkheid

Status toegankelijkheid https://www.terwille.nl/
Stichting Terwille is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C – eerste maatregelen genomen.

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-10-2021

Op deze pagina kunt u:
De volledige, officiële verklaring inzien; https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6007#verklaring
Een toegankelijkheidsprobleem melden; https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6007#verklaring-feedback-en-contactgegevens

Akkoordverklaring
Deze verklaring is op 27 oktober 2021 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door de directie van Terwille. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27 oktober 2021.

 

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via: info@terwille.nl

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.