Stage SPH/MWD/GGZ Agoog

Op verschillende afdelingen en locaties binnen Terwille zijn wij op zoek naar 3ejaars stagiaires MWD/SPH/GGZ Agoog. We zijn op zoek naar iemand met goede sociale en communicatieve vaardigheden, iemand die zorgvuldig en doelgericht kan werken en die het initiatief neemt. Een autorijbewijs is een pre.  Hieronder lees je meer over de verschillende afdelingen en locaties.

Zorgbemiddeling – Groningen

De zorgbemiddelaar is verantwoordelijk voor het aanmeldproces van cliënten tot aan de behandeling en/of opname van cliënt. Tevens is hij/zij werkzaam op de bureaudienst van Terwille. Hier komen telefoontjes binnen van cliënten en externe instanties met vragen rondom de werkwijze van Terwille of voor overleg rondom een cliënt.

Taken:

 • Het plannen van intakegesprekken, na een half jaar zelf intakegesprekken leiden
 • Instroomgroep meedraaien en wachtlijstondersteuning bieden aan cliënten
 • Aannemen van de telefoon op de bureaudienst
 • Een cliënt begeleiden van de aanmelding tot aan het indicatieoverleg
 • Het indicatieoverleg bijzitten en verwerken
 • Verwijsbrieven schrijven voor externe instanties

 

Ambulant 

Binnen deze afdeling vinden de individuele systeemgesprekken plaats. Tevens vallen hier ook een paar behandelgroepen onder, zoals; terugvalpreventiegroep, mannengroep, ouder- partnergroep.

Taken:

 • Bijwonen en voeren van individuele-, systeem- en groepsgesprekken
 • Rapportage van gesprekken
 • Bespreken en opstellen behandelplan

 

Perspectief + (Uitstapprogramma prostitutie) – Noord Nederland

Dit betreft een uitstapprogramma voor sekswerkers, vrouwen die met loverboys in aanraking zijn gekomen en slachtoffers van mensenhandel. We bieden hen individuele behandeling en meerdere opvangmogelijkheden aan, waaronder; crisisverblijf in Noord Nederland, time-outplek in Frankrijk en meerdere leerhuizen.

Taken:

 • Begeleiden van vrouwen middels de 8 leefgebieden (financiën, huisvesting, etc.)
 • Bijwonen en voeren van individuele behandelgesprekken
 • Rapportage van gesprekken
 • Bespreken en opstellen persoonlijke plannen
 • Bijdrage leveren aan doorontwikkeling

De stage zal evt. kunnen bestaan uit het meelopen op één van de opvanglocaties (provincie Groningen, Drenthe en Overijssel en in Frankrijk).

Minnesota – Groningen

Het Minnesotaprogramma betreft een deeltijdbehandeling in een groep. Deelnemers komen 3 dagen bij elkaar en volgen aan de hand van een 12-stappenplan te breken met een verslaving en het veranderen van hun levensstijl.

Taken:

 • Bijwonen en geven van groepsbehandeling
 • Bijwonen en voeren van individuele behandelgesprekken
 • Rapportage van gesprekken
 • Bespreken en opstellen behandelplan

 

Woonbegeleiding 

Bij woonbegeleiding ontvangt een cliënt praktische hulp thuis. Er wordt hulp geboden op het gebied van wonen, geldzaken, sociale contacten, persoonlijke problemen etc. Met als doel cliënt zelfstandig en gezond te laten leven.

Taken:

 • Begeleiden van cliënt in diverse vormen van wonen
 • Bijwonen en voeren van individuele begeleidingsgesprekken
 • Rapporteren van gesprekken
 • Bespreken en opstellen van persoonlijke plannen
 • Bijdrage leveren aan doorontwikkeling naar zelfstandigheid

 

Forensische zorg – Veelerveen (Spetse Hoeve) 

Dit betreft wonen en behandeling op de Spetse Hoeve voor cliënten die na een justitieel traject willen re-integreren en werken aan Richting Op Eigen Regie (ROER). Het behandeltraject loopt minimaal 6 maanden. We verwachten dat je stevig in je schoenen staat en transparant ben. Je kunt goed je grenzen aangeven en je bent helder en concreet in jouw communicatie.

Taken:

 • Bijwonen en geven van groepsbehandeling
 • Bijwonen en voeren van individuele behandelgesprekken
 • Rapportage van gesprekken
 • Bespreken en opstellen begeleidingsplan
 • Bijdrage leveren aan doorontwikkeling

 

Werken bij Terwille
Terwille is een GGZ-instelling die hulp biedt aan mensen die vastzitten aan verslaving en/of prostitutie. Wij geloven dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn en bieden deskundige routes naar herstel. Ieder mens is waardevol en daarom benaderen we mensen vanuit onze christelijke identiteit gelijkwaardig en zonder oordeel of voorwaarden. Lees hier meer over onze missie en visie.

In onze zorg en ondersteuning staat de cliënt centraal en zetten we in op positieve gezondheid, eigen regie en bieden we zoveel mogelijk zorg op maat. We bieden zorg in verschillende vormen en combinaties: ambulante begeleiding, (groeps)behandeling, vormen van beschermd wonen, dagbesteding en forensische zorg (binnen en buiten penitentiaire inrichtingen).

We nodigen je uit om een motivatiebrief en CV te sturen en hierin kort iets te vertellen over jezelf, de afdeling waar je graag zou willen stagelopen, en wat stagelopen bij Terwille voor jou zou betekenen.

Sollicitaties mogen worden ingestuurd naar Mw. A. Soepboer, personeelszaken@terwille.nl.

De stageplekken zijn beschikbaar in verschillende schoolperiodes.