Mannengroep

Bij de mannengroep leer je op een gezonde manier omgaan met seksualiteit en leer je stoppen met seksueel destructief gedrag. In de groep is er ruimte voor jouw persoonlijke situatie en wat jij nodig hebt om te breken met je verslaving.

De groep biedt kansen om het geleerde meteen in de praktijk te oefenen en elkaar hierbij te steunen. Het doel is altijd blijvend herstel op lange termijn. Thema’s die besproken worden tijdens de bijeenkomsten zijn eigenwaarde en zelfbeeld, je levensverhaal, relaties en terugvalpreventie. Is dit iets voor jou? Meer weten over de groepsbehandeling?

Informatie voor deelnemers

In de gesprekken met je behandelaar krijg je inzicht in jouw persoonlijke situatie en kijk je welke situaties voor jou een risico zijn. Je leert meer over de werking van verslaving en/of wat dit met jou doet. Ook is er aandacht voor je omgeving: hoe ziet je thuissituatie, je dag invulling en je sociale netwerk eruit? De behandelaar biedt professionele hulp en advies om blijvend te stoppen, zodat je na je behandeling op eigen kracht verder kunt. Als je je aanmeldt voor de mannengroep, word je binnen een week uitgenodigd op een locatie van Terwille bij jou in de buurt, voor een intakegesprek. Wil jij je aanmelden? Neem contact op, of meld je hier direct aan.

Informatie voor verwijzers

Door middel van ambulante hulp kunnen mensen los komen van hun verslaving, terwijl zij in een hun eigen omgeving blijven. Voorwaarde is dat cliënten op eigen kracht kunnen stoppen met middelengebruik, ondersteunt door hun behandeling. We kijken ook of iemand een gezonde woonomgeving en een zinvolle daginvulling heeft. Als een deelnemer zich aanmeldt voor ambulante behandeling volgt eerst een intakegesprek (met MATE-vragenlijst) en Psychiatrische Anamnese door een psychiater, arts of GZ-psycholoog. Zo komen we tot een passend behandeladvies. Iemand verwijzen? Neem contact op, of verwijs iemand door via Zorgdomein.