Motivatiegroep

In de motivatiegroep ga je door middel van de motivatiecirkel inventariseren waar je staat en welke doelen je hebt. Samen met een hulpverlener ga je op onderzoek uit naar wat je hierin helpt of juist tegen je werkt.

Er komen verschillende thema’s aan bod zoals, ben ik verslaafd? Hoe kan ik hiermee omgaan? En wat wil ik met mijn verslaving?

Neem contact op met je behandelaar als je van dit ondersteunende aanbod gebruik wilt maken.