veilig verblijf Frankrijk

Veilige verblijfsplekken

Wil je niet meer in de prostitutie werken? Dan kan Terwille je helpen om eruit te stappen. We kunnen je snel naar een veilige plek brengen op een geheime locatie. Ook kunnen we je helpen bij het vinden van ander werk en andere woonruimte, en bieden we praktische hulp.

Terwille heeft een aantal veilige verblijfsplekken in Nederland en  Frankrijk. Op deze plekken kun je in een rustige, huiselijke omgeving op adem komen. Jij mag aangeven wat je nodig hebt. De behandelaars en begeleiders denken op persoonlijke manier met je mee over de volgende stappen die jij wilt zetten.

Logeerverblijf, Noord-Nederland

 • Verblijf voor korte termijn – je kunt hier snel terecht.
 • Bijvoorbeeld ter overbrugging voor een langer verblijf in Frankrijk, andere instellingen of zelfstandig (begeleid) wonen
 • Eigen kamer en gezamenlijke leefruimtes
 • Beheerdersgezin

 Het Gewone leven, Frankrijk

 • Verblijf van 3 maanden
 • Gericht op loslaten, het ontwikkelen nieuwe vaardigheden en een nieuwe start
 • Eigen kamer en gezamenlijke leefruimtes
 • Beheerdersechtpaar
 • Meer informatie over Het Gewone Leven

Leerhuis, Noord-Nederland

 • Begeleid zelfstandig wonen
 • Toewerken naar een zelfstandige woning
 • De begeleiding en behandeling start intensief en wordt afgebouwd naarmate de zelfstandigheid groeit
 • Beheerdersgezin

Help mee

Onze veilige plekken voor vrouwen bestaan dankzij giften. Wil je ook een bijdrage leveren? Doe een donatie via GIVT, of rechtstreeks via ons rekeningnummer: NL78 INGB 06 50 58 79 95 t.n.v. Terwille, o.v.v. uitstapprogramma prostitutie