veilig verblijf Frankrijk

Veilige verblijfsplekken

Wil je niet meer in de prostitutie werken? Dan kan Terwille je helpen om eruit te stappen. We kunnen je snel naar een veilige plek brengen op een geheime locatie. Ook kunnen we je helpen bij het vinden van ander werk en andere woonruimte, en bieden we praktische hulp.

Terwille heeft twee veilige verblijfsplekken: één in Nederland en één in Frankrijk. Op beide plekken kun je in een rustige, huiselijke omgeving op adem komen. Jij mag aangeven wat je nodig hebt. De behandelaars en begeleiders denken op persoonlijke manier met je mee over de volgende stappen die jij wilt zetten.

Crisisverblijf Noord-Nederland

  • Verblijf voor korte termijn – je kunt hier snel terecht.
  • Bijvoorbeeld ter overbrugging voor een langer verblijf in Frankrijk, andere instellingen of zelfstandig (begeleid) wonen
  • Verblijf bij beheerdersgezin

 Time-outverblijf Frankrijk

  • Verblijf van 3 maanden
  • Gericht op loslaten, het ontwikkelen nieuwe vaardigheden en een nieuwe start
  • Verblijf bij beheerdersgezin

Leerhuizen Noord-Nederland

  • Begeleid zelfstandig wonen
  • Toewerken naar een zelfstandige woning
  • De begeleiding en behandeling start intensief en wordt afgebouwd naarmate de zelfstandigheid groeit