Terwille kiest eigen koers

Per 1 januari 2020 gaat Terwille geheel zelfstandig verder, na 21 jaar onderdeel te zijn geweest van Concern De Hoop. Door onze zelfstandigheid blijven we wendbaar, houden we korte lijnen en kunnen we ook buiten vaste kaders met cliënten samen onderweg gaan. Lees het persbericht hieronder.

PERSBERICHT -20/01/2020

GGZ-instelling Terwille kiest voor eigen koers

GRONINGEN – Per 1 januari 2020 is Terwille Verslavingszorg geheel zelfstandig, na 21 jaar onderdeel te zijn geweest van Concern De Hoop. Tegen de stroom in kiest Terwille niet voor grootschaligheid, maar voor verzelfstandiging. Bestuurder Erik de Vos legt uit: “We haken hiermee alvast aan bij het door het kabinet opgestelde Contourenplan voor de zorg. Hierin is meer aandacht voor integrale regionale zorg aan kwetsbare groepen.”

In een wereld waarin de GGZ onder druk staat, maakt Terwille een eigenwijze keuze door kleinschalig te blijven, in plaats van te vergroten en logger te worden. De organisatie voorziet dat de verzelfstandiging haar regionale positie verstevigt. Erik de Vos licht toe: “Door kleinschalig te werken, hebben we meer slagkracht. We werken met unieke mensen, die unieke zorg verdienen. Door onze zelfstandigheid blijven we wendbaar, houden we korte lijnen en kunnen we ook buiten vaste kaders met cliënten samen onderweg gaan. In de regio staan we bekend om onze creatieve aanpak en vasthoudendheid. En dat willen we graag zo houden.”

Terwille is in 1998 opgericht in de stad Groningen door vijf politieagenten die tijdens hun werk in de binnenstad veel verslaafden tegenkwamen. Sinds de start was Terwille onderdeel van Concern De Hoop. De wens om op eigen benen te staan is natuurlijk ontstaan. Terwille is gegroeid en heeft meer regionale impact gekregen. Hierdoor groeide ook de roep naar zelfstandigheid. Een mooi detail dat Terwille in het 21e jaar van zijn bestaan zelfstandig wordt: een volwassen leeftijd.

Met de verzelfstandiging van Terwille krijgt de organisatie een geheel nieuwe Raad van Toezicht, bestaand uit Henk van Dijk (landelijk programmaleider “Personen met verward gedrag” Nationale Politie), Diana Hofsteenge (regiomanager en bestuurssecretaris Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland) , Gerben Huisman (directeur Waddenfonds en directeur World Servants), Hans Voorberg (directeur ICSzorg BV) en André de Vries (directeur commercie Rabobank).

Henk van Dijk is voorzitter van de nieuwe Raad van Toezicht en vertelt: “Ik ben in de Raad van Toezicht van Terwille gestapt vanuit een hart voor kwetsbare mensen. Graag zet ik mijn maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in voor Terwille. De nieuwe Raad van Toezicht bestaat uit een enthousiaste en kundige club mensen. We hebben er zin in.”

 

 

***

Noot voor de pers:  voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sietske Kremer (Hoofd Communicatie): tel. 06-83442585 of via mail: s.kremer@terwille.nl