maatwerk, terwille, welkom, ANBI, samenwerken

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

ANBI status TerwilleTerwille is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en mag het ANBI-keurmerk dragen. Omdat Terwille in het bezit is van een ANBI-verklaring zijn giften voor de belasting aftrekbaar. Je kunt ons ook terugvinden in het goede doelen register (https://www.cfb.nl/anbi) onder de naam ‘Stichting Terwille’. Daarnaast zijn we in concern met De Hoop ggz en daarmee ook verbonden aan Vrienden van De Hoop, die een eigen ANBI-status heeft.

Als donateur en/of begunstigde heb je er belang bij inzicht te hebben in het functioneren van een ANBI goed doel. Daarom publiceren we belangrijke informatie overzichtelijk op een rij:

Officiële naam:
Stichting Terwille

Publiek bekende naam:
Terwille Verslavingszorg

KVK nummer:
Terwille is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02064565; RSIN: 807624998

Contactinformatie:
Voor contactinformatie, de bestuurssamenstelling en het beknopte Jaarverslag verwijzen we je naar pagina’s elders op deze website:

Doelstelling:
Onze missie is het bieden van hulp aan de verslaafde medemens en diens omgeving, teneinde hen te helpen verslavingsvrij te leven; alsmede het bieden van hulp aan de medemens die uit de prostitutie wil stappen of slachtoffer is van een loverboy.
We bieden deze hulp vanuit de visie dat “ieder mens door God geschapen is en bedoeld om in vrijheid te leven.” Lees meer over onze missie en visie

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In de Jaarrekening vind je een actueel verslag van de activiteiten van Terwille, alsmede de balans en de staat van baten en lasten. Ook vind je in de jaarrekening een gedetailleerd overzicht van de kosten die samen de totale salariskosten bepalen.