maatwerk, terwille, welkom, ANBI, samenwerken

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

ANBI status TerwilleTerwille is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en mag het ANBI-keurmerk dragen. Omdat Terwille in het bezit is van een ANBI-verklaring zijn giften voor de belasting aftrekbaar.

Als donateur en/of begunstigde heb je er belang bij inzicht te hebben in het functioneren van een ANBI goed doel. Daarom publiceren we belangrijke informatie overzichtelijk op een rij:

Algemeen:
Statutaire naam: Stichting Terwille

Publiek bekende naam: Terwille Verslavingszorg

KVK nummer: 02064565

RSIN: 807624998

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 050-3116226

Emailadres: info@terwille.nl

Postadres: Postbus 1497, 9701 BL Groningen

Bezoekadres: Herman Colleniusstraat 18, 9718 KT Groningen

IBAN: NL78 INGB 0650 5879 95

Doelstelling:
Onze missie is het bieden van hulp aan de verslaafde medemens en diens omgeving, teneinde hen te helpen verslavingsvrij te leven; alsmede het bieden van hulp aan de medemens die uit de prostitutie wil stappen of slachtoffer is van een loverboy. We bieden deze hulp vanuit de visie dat “ieder mens door God geschapen is en bedoeld om in vrijheid te leven.”

Lees meer over onze missie en visie.

Bestuur:
Link naar de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Terwille.

Beleid:
Voor het meerjaren beleidsplan van Terwille klikt u op deze link.

Jaarverslag:
In het jaarverslag vindt u een verslag van de activiteiten van Stichting Terwille in het afgelopen jaar.

Jaarrekening:
In de Jaarrekening vindt u een uitgebreid verslag van de resultaten van Stichting Terwille. Zoek in het vak instellingsnaam op “Terwille” om het meest recente verslag te vinden. De beloning voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt in de jaarrekening vermeld.

Standaardformulier ANBI
Het Standaardformulier Publicatieplicht Zorginstellingen.