Erik de Vos: minder behandelen, meer leven.

Terwille kenmerkt zich door het persoonlijk contact en de gelijkwaardigheid tijdens hersteltrajecten. Bestuurder Erik de Vos droomt van een wereld vol hoop: hoe uitzichtloos het leven ook lijkt, het glas is halfvol! Voor iedereen is er herstel en een betere toekomst mogelijk. Een leven dat leidt tot tevredenheid, rust en acceptatie en vooral meer vrede.

Bij de oprichting van Terwille waren er 5 politieagenten betrokken die een eigenzinnige weg insloegen en mensen gingen helpen vanuit persoonlijke betrokkenheid. Erik was al vroeg betrokken bij dit proces en kwam in aanraking met de eerste medewerker van Terwille. Zij ging met zwangerschapsverlof en Erik werd uitgenodigd voor een nieuwjaarsreceptie. Erik: ”Ik dacht: ik ga even kennismaken, maar men stelde mij meteen al voor als de nieuwe vervanger. Vanaf toen was ik in dienst bij Terwille en dat is zo goed bevallen dat ik niet meer weg ben gegaan’.

Vooral de hands on mentaliteit trok hem aan. ”Het is vervelend voor cliënten als ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en elke keer opnieuw hun verhaal moeten doen. Toentertijd was de cliënt alleen zorgvrager en werd geleid door hulpverleners die het beter wisten. Dat wilden we niet meer, alle mensen zijn gelijkwaardig. We gaan samen onderweg, de cliënt krijgt de regie terug. De zorg is in Nederland financieel gedeeld in domeinen, maar een cliënt en zijn herstelvraag vaak niet. Die willen we voorop blijven zetten”.

Samen komen we hier uit.

Inmiddels staan de verhalen van cliënten wat verder weg, maar ze raken Erik nog steeds op dezelfde manier. Hij vertelt: ‘‘Een verhaal dat recentelijk nog een grote impact op mij had, was een ervaringsverhaal van een vrouw die na 15 jaar bij ons Perspectief+ traject terecht kwam. Uit zelfbescherming bleef ze ontkennen dat ze onder grote druk stond van haar pooier, totdat de woorden van een medewerker van Terwille bleven hangen: samen komen we hier uit. De Terwille collega sloot aan bij haar persoonlijke situatie en vertelde dat ze het niet alleen hoefde te doen. Toen kon ze eindelijk erkennen dat ze slachtoffer was geworden van mensenhandel en dat al het leed dat ze had meegemaakt niet haar eigen keuze was geweest. Ze voelde zich begrepen en had mensen gevonden die met haar onderweg gingen naar een betere toekomst. Lees hier haar hele verhaal. 

Erik zijn voegt daar enthousiast aan toe: ‘Verbinding vanuit persoonlijk contact geeft herstel. Samen delen, zoeken naar oplossingen en deelgenoot worden van een probleem. Dat geeft altijd resultaat en dat vind ik erg fascinerend”.

Minder behandelen, meer leven.

Dromen is één van de vier kernwaarden van Terwille. Erik zijn droom voor Terwille is heel persoonlijk: ‘‘Mijn droom is altijd geweest en dat zal het waarschijnlijk altijd blijven: er is herstel en verbetering voor iedereen mogelijk. Daarbij geloof ik ook dat het leven gebroken is en dat voelt dubbel. Er is leed in de wereld en daar kan niemand aan ontsnappen. Toch geloof en droom ik dat elk leven kan verbeteren door samen te zoeken. Je kan werken aan een leven dat leidt tot acceptatie, tevredenheid, vrede en rust. Ik geloof in Positieve gezondheid, mogelijkheden en de kracht van elk mens. Termen zoals ‘uitbehandeld’ en ‘doorverwijzen’ helpen hierbij niet. Hij vertelt over een verhaal van een cliënt die inmiddels 21 GGZ-instellingen aan de binnenkant had gezien door haar complexe problematiek. Het leven bestond alleen nog maar uit behandelingen en therapie, wat leidde tot acting-out gedrag. Erik: Tijdens het intakegesprek gaf onze psychiater het volgende advies: minder behandelen, meer leven, vooral in de buurt van dieren. Dat is wat we (in samenwerking met andere instelling) zijn gaan doen: wonen op een rustige plek, in verbondenheid met de natuur en andere mensen. Natuurlijk rommelt het wel eens, maar op deze manier stimuleren we kleine verbeteringen en ‘gewoon leven’. Kleine stapjes vooruit geven vertrouwen en hoop voor de toekomst. 

Mijn droom voor Terwille en alle cliënten is: leer leven, meer eigen regie, meer verbinding en verbetering voor iedereen. Daarnaast natuurlijk ook behandelen. Dat kan soms een hele andere en verrassende benadering zijn.

Verbinding vraagt om beweging.

De toekomst ziet Erik positief tegemoet: ”Ondanks de Corona periode hebben we als organisatie niet stil gestaan. Stil staan is funest. Achteruitgaan kan nog motiveren voor de toekomst, maar Terwille kan niet zonder beweging. Dat heeft Corona ons in 2020 wel geleerd: dingen gaan niet vanzelf. Frustratie over dingen die niet kunnen, gaat niet helpen. Vanuit realisme samen kijken naar wat wel kan, is van groot belang. Door Corona zijn we juist nog meer gaan ervaren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het heeft een dikke streep onder onze missie gezet: geloof in vrijheid voor iedereen. De verbinding die we vanzelfsprekend vonden kost energie en vraagt om een actieve houding. Dat is wat onze verblijfslocaties ook zo bijzonder maakt: Onze beheerders delen hun leven: samen in verbinding. Dat is waar ik graag voor wil blijven gaan: samen met mensen in het leven staan, met woonvormen zoals Housing first en nieuwe vormen van leefgemeenschappen. Daarin willen en kunnen we het verschil blijven maken!