Sponsoring

Dankzij sponsoring en giften kunnen wij onze cliënten meer bieden dan de door de overheid vastgestelde behandelminuten. Zo hebben we een telefonische hulplijn die buiten kantooruren bereikbaar is, sportactiviteiten, een buddyproject en verschillende veilige time-outplekken die bestaan dankzij giften.

Terwille wil mensen een nieuw perspectief op het leven bieden. Wilt u ons hierbij helpen? U kunt ons op verschillende manieren financieel ondersteunen. Stichting Terwille is in bezit van een ANBI-verklaring. Dit betekent dat giften aan Stichting Terwille aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. KvK-nummer: 02064565; RSIN: 807624998.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer IBAN NL78 INGB 0650 587 995 t.n.v. Stichting Terwille te Groningen. Het is ook mogelijk om te doneren via een lijfrenteschenking of legaat.

Stichting Terwille ontvangt elk jaar giften van particulieren, bedrijven en kerken. We voelen ons gezegend dat mensen financieel achter ons willen staan. Giften worden op een zorgvuldige manier besteed. Wilt u zien waar uw gift voor ingezet wordt? Download de jaarrekeningen van Terwille.

Helpt u mee? Neem contact op voor vragen over sponsoring.