Preventie-aanbod reLEGS

In de puberteit vindt de bewustwording en persoonlijkheidsvorming plaats. Om gezonde keuzes te maken en een gezonde levensstijl aan te leren, kunnen jongeren wel wat ondersteuning gebruiken.

Speciaal voor jongeren heeft Terwille reLEGS ontwikkeld: verschillende uitdagende en eigentijdse trainingen, preventielessen en workshops. Mét informatie voor ouders, docenten en opvoeders, want samen staan we sterk.

LEGSpedition

LEGSpedition is een karaktervormend programma voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar en wordt voornamelijk gegeven in de tweede klas van het voortgezet onderwijs of praktijk onderwijs. LEGSpedition heeft een positief effect op de bewustwording en leefstijl van jongeren. Door interactieve werkvormen vindt kennisoverdracht plaats en leren jongeren nieuwe vaardigheden. De reLEGStrainer helpt de jongeren om bewust te worden van hun eigen LEGS en gezonde keuzes te maken bij belangrijke thema’s als imago, vriendschappen, media, risicogedrag, seksualiteit en weerbaarheid. Deze training is ook erkend door het RIVM en sluit aan bij het vignet ‘Gezonde School’.

Workshops

Terwille biedt verschillende eigentijdse workshops over middelengebruik en loverboyproblematiek, die aansluiten bij jongeren vanaf 15 jaar. Voorbeelden van onderwerpen zijn: social media/gamen,
alcohol, drugs, terugvalpreventie, seksualiteit en loverboyproblematiek. Op verzoek nemen we een ervaringsdeskundige mee die zijn of haar verhaal vertelt en vragen van de jongeren kan beantwoorden.

Ouderavond

Inspirerende avond waarin ouders en opvoeders worden meegenomen in de ontwikkeling van jongeren, de trends in de huidige maatschappij en de invloed daarvan op hun LEGS.

Training signalering

Hoe signaleer je een verslaving? Welke signalen geeft iemand? En wat kun je als omstander doen? In deze training die is gemaakt voor docenten, mentoren, vertrouwenspersonen, school maatschappelijk werkers, studie loopbaan begeleiders en jongerenwerkers, behandelen we de verschillende fasen van verslaving en de kenmerken hier van. Ook word je getraind in hoe je als omstander kunt reageren en extra hulp voor iemand kunt inschakelen als dat nodig is.

reLEGS kent een gevarieerd aanbod. Al deze onderdelen zijn – los of in combinatie – op maat af te nemen. Neem contact op om een afspraak te maken.