spetse hoeve

Zorgaanbod justitie

Terwille gelooft dat detentie een kans biedt tot leefstijlverandering. Elk mens is bestemd om vrij te zijn en we geloven dat dit altijd kan, hoe de route ook is.  Binnen de penitentiaire inrichtingen (PI) in o.a. Almere, Leeuwarden, Heerhugowaard en Veenhuizen bieden wij diverse programma’s op o.a. het gebied van middelengebruik. De zorg van Terwille kenmerkt zich door vasthoudendheid en een persoonlijke aanpak. Onze medewerkers werken vanuit gelijkwaardigheid en zien gedetineerden als mens.

In-, uit-, en doorstroom

Terwille wil sterk inzetten op contact bij in-, uit-, en doorstroom. De behandelingen kunnen binnen de muren worden gestart in nauwe samenwerking met de zorgprofessionals en sluiten aan bij de behoeften van de gedetineerden. Zo zijn er inmiddels goede ervaringen met onder andere outreachende zorg, dagbehandeling en trajectbepaling voor ISD’ers. Ook neemt Terwille deel aan gemeentelijke veiligheidsoverleggen. Dankzij mogelijkheden voor begeleid wonen, bijvoorbeeld eigen woonbehandelsetting de Spetse Hoeve vervult Terwille een schakelrol bij in-, uit-, en doorstroom. Daarnaast hebben we een Time-Out voorziening in Hummelo, het Passion, wat soms zeer helpend kan zijn. Ons doel is complete en aansluitende trajecten.

Motivatie

Middelengebruik gaat – net als het ermee stoppen – gepaard met motivaties. Vaak zijn deze extern. Terwille zet zich in om interne motivatie om te stoppen te vergroten, maar gebruikt ook de externe motivatie als uitgangspunt voor verandering. De behandelprogramma’s van Terwille zetten in op vertrouwen in eigen kracht en een blijvende gezonde terugkeer in de maatschappij.

Minnesotabehandeling

Terwille biedt binnen en buiten de PI behandeling aan justitiecliënten, zowel individueel als in groepsvorm. “Ik erken dat ik machteloos sta tegenover mijn verslaving.” Zo begint stap 1 van het Minnesota Model: een evidence based behandelprogramma dat wereldwijd gebruikt wordt (o.a. door de AA). De kern van het programma wordt gevormd door 12 concrete stappen. Ook zelfhulp speelt een grote rol. Terwille biedt Minnesotabehandelingen in verschillende PI’s in Noord- en Oost-Nederland. Vraag gerust naar onze ervaringen! lees meer…

Project ROER

De Spetse Hoeve, een voormalige boerderij in Veelerveen biedt ruimte voor mannen die willen re-integreren na een justitieel traject of moeite hebben met het aanbrengen van structuur. Op de Spetse Hoeve wordt diverse behandeling, begeleiding en dagbesteding aangeboden.Het traject duurt minimaal 6 maanden en bewoners werken zelf aan Richting Op Eigen Regie (ROER). Eigen regie en herstel in een groep staan hier centraal. Ze krijgen daarbij ondersteuning van het ROER team. Daarnaast wordt er verwacht dat de mannen volledig meedraaien op de boerderij met bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van dieren. Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden: mountainbiken, er is een fitnessruimte, een werkplaats en er kan geklust worden.  Na de periode op de Spetse Hoeve kan er worden doorgestroomd naar zelfstandig (of begeleid) wonen in de regio Groningen. lees meer….

Wilt u iemand doorverwijzen naar Terwille? Klik dan hier.