Jaarverslag 2020

We zitten alweer in september van het jaar 2021, toch blikken we graag nog even met u terug op het jaar 2020. Het was een bijzonder jaar. Door Corona moesten we snel schakelen of flexibel werken, maar de cliënt bleef altijd voorop staan. Samen mochten we deskundige routes naar herstel bieden in verbondenheid met de mensen met wie we onderweg zijn.

Doen, durven, dromen en doorzetten
Vanuit deze waarden zetten we onze zorg en projecten in, ze kenmerken onze herstelondersteunende zorg. In het jaarverslag ziet u voorbeelden van hoe we deze waarden inzetten voor onze missie: geloof in vrijheid!

Bekijk het online jaarverslag