Minnesota in de PI

“Ik erken dat ik machteloos sta tegenover mijn verslaving.” Zo begint stap 1 van het Minnesota Model: een evidence based behandelprogramma dat wereldwijd gebruikt wordt (o.a. door de AA). De kern van het programma wordt gevormd door 12 concrete stappen. Ook zelfhulp speelt een grote rol.

Terwille biedt de Minnesotabehandeling in combinatie met Leefstijltraining 4. Dit combinatieprogramma helpt mensen met verslavingsproblemen een verslavingsvrij leven op te bouwen en welzijn op alle levensgebieden te bereiken. De Minnesotabehandeling wordt door Terwille ook aangeboden in verschillende PI ’s in Noord- en Oost- Nederland.

Inhoud

Het programma bestaat uit groepsgesprekken en trainingen en bevat veel structuur. De verschillende trainingen gaan onder meer in op terugvalpreventie, het doorbreken van gedrag, omgaan met emoties, en de 12 stappen. Tijdens het behandeltraject worden er ook zelfhulpgroepen opgestart.

Doel

Het doel van de Minnesotabehandeling is stoppen met gebruik, maar ook een blijvende verandering van levensstijl. Hiervoor is het belangrijk om inzicht te krijgen in de functie van het middelengebruik en de risico’s. Daarnaast richt het programma zich op goede nazorg: het voorkomen van risicogedrag, het opbouwen van een gezond netwerk en contact met ervaringsdeskundigen.

Duur

De Minnesotabehandeling met Leefstijltraining is 3 dagen per week, gedurende 12 weken. Na deze behandeling wordt een vervolgtraject besproken. Vast onderdeel hiervan is het blijven bezoeken van zelfhulpgroepen.

Terwille biedt sinds 2013 Minnesotabehandelingen in verschillende PI ’s in Noord- en Oost-Nederland. Vraag gerust naar onze ervaringen! Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak of voor meer informatie over Minnesota in de PI.