outreachende zorg, outreachend, uitstapprogramma

Outreachende zorg

Een van de specialiteiten van Terwille is onze outreachende hulpverlening: onze professionals gaan gericht de straat op om mensen op een laagdrempelige manier hulp aan te bieden, ook buiten reguliere openingstijden.

De outreachende hulpverlening van Terwille richt zich op verschillende doelgroepen die hieronder worden toegelicht.

Terplekke

Via project Terplekke zoeken onze hulpverleners gericht contact met dak- en thuislozen, met als doel de drempel naar hulp verlagen. Dit doen ze door op vaste tijden aanwezig te zijn op plekken waar deze doelgroep te vinden is: op straat, op dagopvangplekken en door aan te sluiten bij andere initiatieven voor dak- en thuislozen. Het contact ontstaat vanuit oprechte interesse in de ander, waarbij ons motto is: zeggen wat je doet, en doen wat je zegt. Ook bieden we voor dak- en thuislozen in Groningen een Housing First-iniatief: Mien Aigen Hoes. lees meer….

Perspectief+

In de provincies Groningen en Drenthe biedt Terwille actieve hulp aan vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en/of slachtoffer zijn van een loverboy. Hiervoor bezoeken onze medewerkers wekelijks diverse clubs en raamstraten. Daarnaast zijn onze hulpverleners meerdere keren per week samen met het Leger des Heils op de tippelzone in Groningen. De hulp bestaat uit het maken van contact, een luisterend oor, praktische ondersteuning en toeleiding naar ons uitstapprogramma. We hebben hulpverleners in dienst die o.a. Roemeens, Spaans en Papiaments spreken, zodat we ook de vrouwen uit Zuid-Amerika en het voormalig Oostblok in hun eigen taal kunnen aanspreken en helpen. lees meer….

Drenta!

Project Drenta! is speciaal opgezet voor Antillianen met een verslaving, die vaak in aanraking zijn gekomen met justitie en in verschillende gemeentes voor overlast zorgen. Het succes van dit programma is dat we werken met Antilliaanse hulpverleners, die de cultuur en taal van de doelgroep goed kennen en aanvoelen. Hierdoor leggen zij gemakkelijker contact en reiken ze de hulp op een laagdrempelige manier aan. Onderdeel van het hulptraject kan zijn: een opname in een kliniek op de Antillen, maar ook andere trajecten zijn mogelijk. lees meer….