terplekke, terwille

Terplekke

Via project Terplekke zoeken onze hulpverleners gericht contact met dak- en thuislozen, met als doel de drempel naar hulp verlagen.

Dit doen we door op vaste tijden aanwezig te zijn op plekken waar deze doelgroep te vinden is: op straat, op dagopvangplekken en door aan te sluiten bij andere initiatieven voor dak- en thuislozen. Het contact ontstaat vanuit oprechte interesse in de ander, waarbij ons motto is: “Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt.”

Voor meer informatie over Terplekke of vragen neem dan contact met ons op.