Mien Aigen hoes

Mien Aigen Hoes is een Gronings project voor dak- en thuislozen die op geen andere wijze een verblijfplaats kunnen krijgen. Een project waarbij de nadruk ligt op zelfregie en eigen kracht.

Deelnemers krijgen een woning, zonder dat er vooraf aan allerlei voorwaarden moet zijn voldaan. Er zijn wel drie afspraken: geen overlast veroorzaken, de huur betalen en de deur open doen voor de aangeboden begeleiding.

Hoe werkt het?

Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte. Als je een huis hebt, is dat iets om voor te vechten. Door Mien Aigen Hoes krijgen mensen weer vertrouwen in zichzelf en nemen ze meer regie over hun leven en gezondheid. Zo kan er een vicieuze cirkel worden doorbroken. De dakloze die deelneemt aan het project krijgt meteen een woning, in een gewone woonwijk in de stad Groningen.

Het buddyhuis

Voor wie zelfstandig wonen nog een stap te ver is, is er de mogelijkheid van het buddyhuis. Het buddyhuis is een huis voor zes bewoners. De bewoners maken onderling afspraken om goed samen te leven in het huis. Wie tegen dingen aanloopt, kan de hulp inroepen van zijn huisgenoten. Ook komt er wekelijks een hulpverlener langs, die zo nodig ondersteunt bij zaken als financiën, huishouden, zingeving en werk. Het buddyhuis is een doorstroomwoning: deelnemers kunnen samen wennen aan het wonen in een huis, ervaren zelfbeheer en trekken op termijn verder naar een eigen woning.

Voor meer informatie over Mien Aigen Hoes of vragen neem dan contact met ons op.