Mien Stee

Wat is Mien Stee?

Mien Stee is een project met twaalf woningen voor dak- en thuislozen in de gemeente Midden-Groningen. De woningen worden verhuurd volgens het Housing First-principe: De bewoners krijgen de woning zonder dat ze eerst aan allerlei voorwaarden hoeven te voldoen. Er zijn wel drie afspraken:

  1. Geen overlast veroorzaken
  2. Huur betalen
  3. De deur opendoen voor hulpverlening

 

De bewoners van Mien Stee hebben een eigen woning, maar ook de mogelijkheid om samen op te trekken en elkaar te helpen, zodat de overgang van de straat naar een huis minder groot is.

Hoe ziet het eruit?

De twaalf woningen staan in drie rijtjes van steeds vier woningen aan elkaar. De tuinen van de woningen komen uit op een binnenplaats groen, bomen en bankjes. De woningen bestaan uit een benedenverdieping met woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer en wc. Ook is er een bovenverdieping met veel bergruimte en eventueel ruimte voor een extra kamer.

Een van de woningen in het voorste rijtje is voor een conciërge.

Wat doet de conciërge?

De conciërge is in dienst van Terwille en woont in een van de huizen van het project. Omdat hij hier woont en leeft, is hij een laagdrempelig eerste aanspreekpunt voor de bewoners van Mien Stee. Ook voor de andere buurtbewoners is de conciërge een eerste aanspreekpunt bij vragen of opmerkingen over het project.

Wat doet Terwille?

Hulpverleners van Terwille komen regelmatig langs bij de bewoners om te ondersteunen bij praktische zaken en vragen.  Ook is er een oud-bewoner van Mien Aigen Hoes bij het project betrokken. Hij kent het project van binnenuit en vanuit deze ervaring adviseert en ondersteunt hij de bewoners en de conciërge. Bij voorkomende zaken spelen de conciërge en de ervaringsdeskundige een grote rol, zij worden als eerste betrokken. Mochten zij er niet uitkomen met de bewoners, dan schakelen zij de hulpverleners van Terwille in.