Individuele behandeling

Bij individuele behandeling kom je wekelijks of tweewekelijks voor gesprekken naar een van de locaties van Terwille. Dit wordt ook wel ambulante hulp genoemd. Zo krijg je de hulp die je nodig hebt en kun je tegelijk blijven functioneren in je gezin, op je werk en in de maatschappij.

In één-op- één gesprekken met je behandelaar kijk je naar jouw persoonlijke situatie en naar wat jij nodig hebt om te breken met je verslaving. Het doel is altijd blijvend herstel op lange termijn. Deze behandeling kan ook goed in combinatie met E-hulp. Is dit iets voor jou?

Informatie voor deelnemers

In de gesprekken met je behandelaar krijg je inzicht in jouw situatie en risicofactoren. Je leert meer over de werking van verslaving en/of het middel dat je gebruikt en wat dit met jou doet. Ook is er aandacht voor je omgeving: hoe ziet je thuissituatie, je dag invulling en je sociale netwerk eruit? De behandelaar biedt professionele hulp en advies om blijvend te stoppen, zodat je na je behandeling op eigen kracht verder kunt. Als je je aanmeldt voor ambulante hulp, word je binnen een week uitgenodigd op een locatie van Terwille bij jou in de buurt, voor een intakegesprek. Wil jij je aanmelden? Neem contact op.

Informatie voor verwijzers

Door middel van ambulante hulp kunnen mensen los komen van hun verslaving, terwijl zij in hun vertrouwde omgeving blijven. De cliënten kunnen op eigen kracht stoppen met middelengebruik, ondersteund door hun behandeling of eventueel door medicatie. Ook kijken we of iemand een gezonde woonomgeving en een zinvolle dag invulling heeft. Als een deelnemer zich aanmeldt voor ambulante behandeling volgt eerst een intakegesprek en Psychiatrische Anamnese door een psychiater, arts of GZ-psycholoog. Zo komen we in overleg met de cliënt tot een passend behandeladvies. Iemand verwijzen? Neem contact op.

Aanmelden voor hulp

Aanmelden voor hulp kan zowel telefonisch als digitaal. Wanneer je je digitaal aanmeldt, nemen we binnen 1 werkdag contact met je op. Heb je dringend hulp nodig buiten kantooruren? Neem dan contact op met je huisarts. De behandelingen bij Terwille worden vergoed vanuit de zorgverzekeraar, WMO of justitie. Houd wel altijd rekening met je eigen risico.

Ondersteunende modules

Naast het basisaanbod Individuele behandeling kun je in overleg met je behandelaar een keuze maken uit een of meerdere van de onderstaande ondersteunende modules.

Aanvullende individuele gesprekken

Bij individuele behandeling kom je wekelijks of tweewekelijks voor gesprekken naar een van de locaties van Terwille. Dit wordt ook wel ambulante hulp genoemd. Zo krijg je de hulp die je nodig hebt en kun je tegelijk blijven functioneren in je gezin, op je werk en in de maatschappij.

Lees meer

Detox

Bij detox richt je je op ontgiften en stabilisatie. Er zijn verschillende organisaties waar je een detox kan doen. Je wordt op een wachtlijst geplaatst en komt dan terecht bij een organisatie die jouw voorkeur heeft. Is dit iets voor jou? Neem contact op.

Lees meer

E-hulp

Terwille biedt ook online hulp (E-hulp). We bieden een online beveiligde omgeving, waar je o.a. een intakeformulier kunt invullen, opdrachten kunt plaatsen, je behandelplan kunt inzien en online contact hebt met je behandelaar. Wil je graag gebruik maken van deze hulpvorm?

Lees meer

Mannengroep

Bij de mannengroep leer je op een gezonde manier omgaan met seksualiteit en leer je stoppen met seksueel destructief gedrag. In de groep is er ruimte voor jouw persoonlijke situatie en wat jij nodig hebt om te breken met je verslaving. Is dit iets voor jou?

Lees meer

Motivatiegroep

In de motivatiegroep ga je door middel van de motivatiecirkel inventariseren waar je staat en welke doelen je hebt. Samen met een hulpverlener ga je op onderzoek uit naar wat je hierin helpt of juist tegen je werkt. Is dit iets voor jou?

Lees meer

Nazorg terugvalpreventie

Terugvalpreventie betekent dat je leert voorkomen dat je terugvalt in oude gewoontes of ongezond gedrag. Je leert je verslaving in de hand houden, zodat je ook op lange termijn kunt blijven volhouden. In deze behandeling bespreek je samen hoe je het risico voor een terugval op tijd kunt herkennen. Je krijgt handvatten om op een goede manier met moeilijke situaties om te gaan en hoe je in verschillende fases goed in kunt grijpen. Is dit iets voor jou?

Lees meer

Relatiegesprekken

Verhoudingen in het netwerk kunnen door verslavingsproblemen verstoord raken. Bij relatie- en/of gezinsgesprekken voor partners, ouders, gezins- en familieleden is er de mogelijkheid om deze verhoudingen weer in balans te krijgen. Tijdens de gesprekken komen er thema’s aan bod: onderzoeken hoe mensen zich verhouden tot zichzelf en tot de ander, medeafhankelijkheid doorbreken en een nieuwe balans vinden in de verhoudingen in het netwerk nadat de verslaving is stopgezet. Interesse? Neem contact op.

Lees meer

Running Therapie

Bij running therapie ga je een keer in de week hardlopen onder leiding van een running therapeut en aan de hand van persoonlijke doelen. Je hoeft geen ervaring met sport of een goede conditie te hebben. Is dit iets voor jou? Neem contact op.

Lees meer

Time-out

Ook hebben we zelf verschillende opvangplekken waar je terecht kunt voor een time-outperiode, om op adem te komen en weer grip te krijgen op jouw situatie.

Lees meer

Vaktherapie

Bij Terwille is vaktherapie in de vorm van beeldende therapie. Het kan je helpen om dingen te uiten die je niet in woorden kunt uitdrukken. Door samen te werken en te reflecteren op je gemaakte werkstuk kunnen nieuwe ervaringen worden opgedaan die inzicht geven. Het werken met creatieve middelen stimuleert de balans tussen denken en

Lees meer